Skip to main content

Prevádzka, údržba a opravy

My, v spoločnosti Daikin, rozumieme, že hľadáte partnera, nie dodávateľa. Preto je našim poslaním sprevádzať vás návrhom, nastavením a údržbou vášho zariadenia a dodať tak výrobok, ktorý spĺňa všetky vaše klimatizačné potreby. Spolu s našimi servisnými partnermi ponúkame niekoľko servisných plánov na riadenie a monitorovanie vášho systému.

Vzdialené monitorovanie

Naša inteligentná sieť ponúka nákladovo-účinný servis zvýšenia zabezpečenia, prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia od monitorovania výkonu po prediktívnu logiku a analýzu až po zníženie rizík a nákladov za poruchy.

Viac informácií

Údržba

Pravidelnými servisnými kontrolami Daikin minimalizujete prevádzkové náklady, monitorujete výkon svojho systému a predlžujete jeho životnosť.

Viac informácií

Opravy

So širokým produktovým portfóliom Daikin a inými značkami je naša rozsiahla sieť servisných tímov pripravená poskytovať opravy na mieste vždy, keď to potrebujete.

Viac informácií

Ovládanie systému

Použite náš výrobcom navrhnutý systém na ovládanie, riadenie a optimalizáciu výkonu vašej chladiarne.

Viac informácií

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?