Služby vzdialeného monitorovania

Služby vzdialeného monitorovania

Najnovšia technológia spolu s vynikajúcou službou na zlepšenie účinnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia HVAC-R.

Naša inteligentná sieť ponúka nákladovo-účinný spôsob zvýšenia zabezpečenia, prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia.

Na vzdialené ovládanie vašich produktov a zariadení ponúkame niekoľko spôsobov. Naša inteligentná sieť ponúka nákladovo-účinný spôsob zvýšenia zabezpečenia, prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia od monitorovania výkonu po prediktívnu logiku a analýzu a ďalšie funkcie.

Servisné plány vzdialeného monitorovania

Ponúkame tri servisné plány monitorovania na podporu systému:

Alarmy a webová aplikácia

 • Nepretržitá, celoročná signalizácia a monitorovanie udalostí
 • Automatizovaný signalizačný systém
 • Prijímanie servisných aktualizácii cez e-mail
 • Prístup k vzdialenej webovej aplikácii Daikin

Aktívne monitorovanie

 • Analýza a riadenie spotreby energie
 • Naplánovanie prevádzky jednotky
 • Diagnostická a alarmová analýza technickými odborníkmi
 • Vyriešenie alarmov na diaľku
 • Inteligentná mobilizácia autorizovaných pracovníkov

Pripojená údržba

 • Odborníci Daikin poskytujú alarmovú analýzu a diagnostiku na diaľku
 • Rýchla a spoľahlivá služba na diaľku
 • Všetky iniciatívy sú kombinované so správnym servisným plánom Daikin

Výhody vzdialeného monitorovania

Zistite výhody využívania našich služieb vzdialeného monitorovania.

Sledujte svoje zariadenie

 • Získajte informácie a prehľady o trende v reálnom čase
 • Osobný prístup k webovému rozhraniu
 • Nie je potrebný lokálny softvér

Prístup k operátorom a odborníkom Daikin

 • Špičková služba
 • Riešte problémy na diaľku
 • Zásahy v prípade potreby

Zlepšite výkon svojho systému

 • Zvýšte energetickú účinnosť
 • Preventívna údržba na predchádzanie porúch
 • Úplný súlad s najnovšími nariadeniami

Ovládanie cez Daikin Cloud

Služba Daikin Cloud

Vzdialené monitorovanie, ovládanie a servis pre komerčné systémy DX

Daikin na mieste

Vzdialené monitorovanie, ovládanie a servis chladičov a VZT jednotiek