Skip to main content

CSR - Spoločenská zodpovednosť podnikov

Snažíme sa byť zodpovedným lídrom vo všetkých aspektoch nášho podnikania.

Naša podniková etika, naše základné hodnoty a naša filozofia ukazujú, ako chce Daikin podnikať a ako preberá zodpovednosť za seba a za ostatných.

"Corporate Social Responsibility je zakotvená v našej DNA a utvára našu firemnú kultúru."

bg-image

Daikin na celý život

Staráme sa o planétu a ľudí.

CSR (Corporate Social Responsibility - Spoločenská zodpovednosť podnikov) máme v našej podnikovej etike pevne zakotvenú. V našej firemnej kultúre hrá neustále hlavnú úlohu. Daikin pre život zahŕňa aktivity a dary v regióne Daikin Central Europe s cieľom vrátiť prírode a spoločnosti to, čo sme si od nich inde požičali.

Naša etika

Firemná etika spoločnosti Daikin je rámcom nášho rozhodovania. Je osobnou zodpovednosťou a povinnosťou každého člena skupiny Daikin rešpektovať vysoké etické a právne normy správania sa. A to tak slovom, ako i činom.

Naše základné hodnoty

Absolútna dôveryhodnosť - budujeme naše podnikanie založené na dôvere a otvorenosti voči zákazníkom, kolegom, obchodným partnerom a komunitám.

Proaktívne myslenie – podporujeme a odmeňujeme iniciatívu všetkých našich zamestnancov.

Harmonické vzťahy – spolupracujeme s rešpektom a premieňame výzvy v príležitosti na splnenie cieľov spoločnosti Daikin.

 

Transparentnosť

Od roku 2008 sa skupina Daikin zúčastňuje iniciatívy United Nations Global Compact, ktorá stanovuje desať princípov zahŕňajúcich štyri oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Daikin tiež podporil odporúčania pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD) v roku 2019 a teraz sa zameriava na dodatočné zverejňovanie údajov o životnom prostredí, sociálnej oblasti a správe (ESG).

10 kľúčových princípov skupiny Daikin

  • Vytvárame nové hodnoty predvídaním budúcich potrieb zákazníkov
  • Prispievame spoločnosti poprednými svetovými technológiami
  • Realizujeme budúce sny maximalizáciou firemnej hodnoty
  • Myslíme a konáme globálne
  • Sme flexibilná a dynamická skupina
  • Sme spoločnosť, ktorá je lídrom v uplatňovaní postupov šetrných k životnému prostrediu
  • Berúc do úvahy náš vzťah k spoločnosti, snažíme sa konať a získať si jej dôveru
  • Hrdosť a nadšenie každého zamestnanca sú hnacími silami našej skupiny
  • Našou snahou je byť celosvetovo uznávanými vďaka optimálnemu riadeniu organizácie a jej ľudských zdrojov v rámci jej rýchleho a jednotného systému riadenia
  • Vytvárame atmosféru slobody a odvahy

Ste pripravení pripojiť sa k nášmu tímu?

Prečítajte si naše články

Inšpirujte sa našimi referenčnými projektami

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?