Skip to main content

Ovládanie systému

Využite naše ovládanie systému na riadenie a monitorovanie vašej chladiarne.

iCM intelligent Chiller Manager

Náš výrobcom navrhnutý systém dokáže optimalizovať výkon a zvýšiť účinnosť vašej chladiarne.

iCM intelligent Chiller Manager
Hlavné funkcie iCM

Hlavné funkcie

Naše ovládanie systému vykonáva nasledujúce úlohy:

  • Kontrola dostupnosti chladiča: zisťuje, ktoré chladiče sú dostupné podľa ovládania jednotky, komunikácie adaptéra Modbus a stavu čerpadla
  • Radenie sledu operácií: zisťuje, ktoré dostupné chladiče budú fungovať podľa energetickej účinnosti
  • Stupňovanie: vypočítava primerané množstvo energie, ktoré je potrebné na splnenie požiadavky chladiča s prihliadnutím na teplotu a rotáciu
  • Zastavenie: mení poradie chladičov, aby splnil výkonové požiadavky
  • Nastavenia spravovania: zaisťuje, že počet chladičov v prevádzke zostane v určitom rozsahu, bez ohľadu na výkonovú požiadavku

Produktový sortiment a špecifikácie

iCM je k dispozícii v dvoch verziách:

iCM standard

  • iCM standard je ovládanie systému, ktoré obsahuje knižnicu prednastavených aplikácií. Tento štandardný systém je rozdelený do troch konfigurácií, podľa toho koľko chladičov a periférnych zariadení dokáže riadiť.

iCM customized

  • iCM customised je voľné ovládanie systému zahrňujúce aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v štandardnej verzii.
Produktový sortiment a špecifikácie iCM
Možnosti diaľkové ovládania a monitorovania

Diaľkové ovládanie a monitorovanie

iCM intelligent manager môžete tiež pripojiť:

  • k službe Daikin On Site, našim službám diaľkového monitorovania a ovládania
  • všeobecným systémom BAS/BMS cez moduly BACnet alebo Modbus na základe protokolov BACnet/IP alebo Modbus RTU/RS-485
  • zabudovanému HMI, diaľkovému HMI, webovému HMI a Daikin On Site na ovládanie a konfiguráciu

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?