Údržba Daikin

Údržba

Pravidelnými servisnými kontrolami Daikin predĺžte životnosť vášho systému a minimalizujete prevádzkové náklady.

Ponúkame tri plány údržby na zaistenie správneho udržiavania vášho systému Daikin od dodržiavania najnovších legislatívnych požiadaviek po monitorovanie výkonu vášho systému.

Plán kontroly

  • Dôkladná kontrola na zaistenie toho, že váš systém spĺňa najnovšie európske legislatívne požiadavky

Preventívny plán

  • Správy o meraniach a odporúčaniach poskytujú hĺbkový pohľad do vášho systému
  • Zabezpečenie minimálnych prestojov
  • Servisní technici sú dostupní na vykonanie núdzových opráv

Optimálny plán

  • Nepretržité monitorovanie
  • Všetky možné problémy, ku ktorým môže dôjsť, sa odošlú priamo do spoločnosti Daikin
  • Vyhnite sa neočakávaným nákladom, keďže všetky opravy sú kryté