Skip to main content

Údržba

Pravidelnými servisnými kontrolami Daikin predĺžte životnosť vášho systému a minimalizujete prevádzkové náklady.

Ponúkame tri plány údržby na zaistenie správneho udržiavania vášho systému Daikin od dodržiavania najnovších legislatívnych požiadaviek po monitorovanie výkonu vášho systému.

 • Plán kontroly

  • Dôkladná kontrola na zaistenie toho, že váš systém spĺňa najnovšie európske legislatívne požiadavky
 • Preventívny plán

  • Správy o meraniach a odporúčaniach poskytujú hĺbkový pohľad do vášho systému
  • Zabezpečenie minimálnych prestojov
  • Servisní technici sú dostupní na vykonanie núdzových opráv
 • Optimálny plán

  • Nepretržité monitorovanie
  • Všetky možné problémy, ku ktorým môže dôjsť, sa odošlú priamo do spoločnosti Daikin
  • Vyhnite sa neočakávaným nákladom, keďže všetky opravy sú kryté

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?