virtual-daikin-experience-centre-3.png

Virtuálne zážitkové centrum Daikin

Nemusíte opustiť svoju firmu, aby ste navštívili naše Zážitkové centrum a pozreli sa zblízka na naše Daikin riešenia.