Skip to main content

PODNIKOVÁ ETIKA SKUPINY DAIKIN EUROPE

Podniková etika spoločnosti Daikin vyjadruje základné hodnoty a predstavuje rámec pre vykonávanie rozhodnutí. Je osobnou zodpovednosťou a povinnosťou každého člena skupiny Daikin Europe, aby rešpektoval vysoké etické a legálne normy správania sa, či už to zákon vyžaduje alebo nie.

Existuje 12 podstatných súčastí podnikovej etiky spoločnosti Daikin:

 1. Zabezpečenie súladu s legislatívou
 2. Poskytovanie bezpečných, vysokokvalitných výrobkov a služieb, ktoré predpokladajú budúce potreby používateľov
 3. Vykonávanie obchodných aktivít na základe princípov férovej súťaže
 4. Poctivé zaobstarávanie udržiavaním priateľských a stále podnetných a súťaživých vzťahov s dodávateľmi
 5. Rešpektovanie duševného vlastníctva a zachovávanie mlčanlivosti o patentovaných informáciách
 6. Príhodné a primerané zverejnenie podnikových informácií
 7. Stať sa spoločnosťou, ktorá bude mať minimálny dopad na životné prostredie
 8. Zaistenie bezpečnosti našich činností
 9. Rozvíjanie dynamického pracovného prostredia, ktoré bude v každom zamestnancovi podporovať hrdosť a nadšenie
 10. Ochrana podnikových aktív
 11. Umiernené postupovanie pri zábave a výmene darčekov
 12. Udržiavanie neústupčivého postoja ohľadom ilegálneho, protispoločenského a neetického správania

Nahlasovanie nedodržiavania cez whistleblower / hotline

Ďakujeme za váš záujem o etický program a program súladu s legislatívou spoločnosti Daikin Europe. Vaše pripomienky sú dôležité a vynasnažíme sa čo v najkratšom termíne odpovedať na všetky otázky. Sme odhodlaní presadzovať otvorené a úprimné prostredie, v ktorom zainteresované strany môžu klásť otázky, obavy alebo možné porušenia ohľadom našich obchodných postupov.

Odporúčame vám poskytnúť osobné údaje vo webovom formulári nižšie; môžete však odoslať anonymný komentár pod pseudonymom a použiť webové e-mailové konto, ktoré bolo vytvorené konkrétne pre tento účel.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?