Skip to main content

Pozitívny dopad

Naším poslaním je bezpečné a zdravé prostredie. Snaha o uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je našou zodpovednosťou.

Environmentálna vízia 2050

Ako líder v odvetví HVAC-R * prispievame k vysokej kvalite života, komfortu, spoľahlivej infraštruktúre, potravinovej bezpečnosti a ekonomickému rastu v širokej škále priemyselných odvetví. Rastúca potreba chladenia, vykurovania a vetrania ovplyvňuje aj globálne otepľovanie v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby elektriny a emisií chladiva. V spoločnosti Daikin berieme túto zodpovednosť vážne.

„Na globálnej úrovni sa snažíme o bezpečné a zdravé ovzdušie a zároveň o zníženie emisií skleníkových plynov na nulu do roku 2050.

Ako to dosiahneme?

 • Vďaka produktom s vysokou energetickou účinnosťou a prostredníctvom vývoja a používania chladív s nižším potenciálom globálneho oteplovania, najmä chladiva R-32 alebo CO2.
 • Vďaka riešeniam, ktoré optimalizujú energetický manažment vykurovacích a chladiacich systémov – napríklad pomocou diaľkového ovládania alebo podporou cirkulárnej ekonomiky chladív za účelom ich opätovného využitia ako cenného zdroja.
 • Vďaka sile vzduchu vytvárame kvalitné a zdravé vnútorné ovzdušie, ktoré chráni zdravie ľudí.

* HVAC-R Vykurovanie, ventilácia, klimatizácia a chladiarenstvo

L∞p smerom k zelenšej budúcnosti

S odhodlaním minimalizovať negatívny vplyv našej spoločnosti na životné prostredie uzatvárame kruh smerom k obehovému hospodárstvu pre chladivá. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse je naša jedinečná služba recyklácie chladiva a je nevyhnutnou súčasťou záväzku spoločnosti Daikin vytvárať udržateľnú budúcnosť. Pripojte sa k nášmu poslaniu a zistite, ako môžete prispieť k našej obehovej ekonomike chladív.

Čo sme už dosiahli?

Znižujeme vplyv chladív na globálne otepľovanie

Loop by Daikin
 • Daikin bola celosvetovo prvou spoločnosťou, ktorá predstavila klimatizácie, tepelné čerpadlá a scroll chillery (chladiace jednotky) využívajúce chladivo R-32 s trikrát nižším potenciálom globálneho otepľovania ako R-410-A.*
 • Od roku 2019 spoločnosť Daikin Industries, Ltd. poskytuje bezplatný prístup k zoznamu 300 patentov vo vzťahu k zariadeniam HVAC-R využívajúcim R-32, čo umožňuje ostatným výrobcom znížiť dopad chladív na životné prostredie.**
 • Vďaka iniciatívam v oblasti obehového hospodárstva, ako sú VRV tepelné čerpadlá L∞P by Daikin a iniciatíva L∞P Daikin – Recover – Reclaim– Reuse pre kľúčových zákazníkov a investorov, sa Daikin Europe N.V. a Daikin Central Europe vyhnú produkcii 400 000 kg panenského plynu ročne.
 • V roku 2020 Daikin Europe N. V. inicioval projekt Retradeables, prvé európske online trhovisko, ktoré umožňuje regeneráciu a opätovné použitie chladív pre celé odvetvie HVAC-R. Ako partner programu EU-Life sme projekt zahájili v máji 2021 na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Zdroje: * Daikin Europe N. V. - Environmental Report 2020, ** Daikin Industries Ltd. - tlačové správy 2021 

Znižujeme emise CO2 

Daikin znižuje emisie CO2
 • Naše celosvetové úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov z rezidenčných klimatizácií vyústilo v roku 2020 k úsporám 70 miliónov ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s bežnou prevádzkou.*
 • V rovnakom roku boli emisie skleníkových plynov z našich výrobných činností znížené na 1,08 milióna ton CO2 (79% zníženie oproti fiškálnemu roku 2005).* 
 • Spoločnosť Daikin Europe N.V. znížila emisie CO2 súvisiace s dopravou na objem predaja (m3) z 8,8 kg/m3 v roku 2016 na 7,3 kg/m3 v roku 2019 vďaka vyššej účinnosti nakládky kamiónov a zvýšenej preprave po mori namiesto prepravy po ceste .**
Zdroje: * Daikin Industries Ltd - Správa o udržateľnosti 2021, ** Daikin Europe N. V. - Environmentálny Report 2020

 

Naše pokyny k zelenému verejnému obstarávaniu

Pokyny pre zelené verejné obstarávanie spoločnosti Daikin
 • Vyzývame dodávateľov, aby uplatňovali ekologickú udržateľnosť, napríklad certifikáciou ISO14001.
 • Vo fiškálnom roku 2020 splnilo naše zelené kritériá až 98% našich dodávateľov v Európe. Naša miera zeleného nákupu* je 80% v rámci celej skupiny Daikin.
Zdroj: Daikin Industries Ltd - Správa o udržateľnosti 2021
* Miera zeleného nákupu = hodnota tovaru obstaraného od dodávateľov, ktorí spĺňajú naše hodnotiace kritériá/hodnota obstaraného tovaru

 

Náš továrenský štandard Green Heart

Daikin Green Heart Factory Štandard
 • Naša interná vyhodnocovacia metóda meria dopad našich tovární na spotrebu vody, energie, fluórovaných uhľovodíkov a tiež na odpad a prchavé organické emisie. Továreň Daikin Europe N. V. Ostend bola certifikovaná striebornou medailou (2018) a zlatou medailou (2019).
Zdroj: Daikin Europe N. V. - Environmentálny Report 2020

Náš príspevok k cieľom udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja
 • Daikin podporuje ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov používaním špičkových technológií na zníženie dopadu chladenia a vykurovania na životné prostredie a zároveň poskytuje novú hodnotu pre zdravý a pohodlný spôsob života. Prispievame k miestnemu hospodárskemu rozvoju a našim zamestnancom ponúkame príležitosti k rastu na základe nášho prístupu riadenia zameraného na ľudí. Dodržiavaním nášho princípu spoluvytvárania sa snažíme spoločne so všetkými zainteresovanými stranami nachádzať lepšie riešenie.
Zdroj: Daikin Industries Ltd. - Správa o udržateľnosti 2021
 

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Ste pripravení pripojiť sa k nášmu tímu?

Prečítajte si naše články

Inšpirujte sa našimi referenčnými projektami

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?