Skip to main content

Malé predajne

Samostatne stojace budovy, napr. reštaurácie alebo obchody smerujúce do ulice

Vetracie zariadenia inštalované v malých obchodoch väčšinou ovládajú ich zamestnanci diaľkovým ovládaním. Väčšina ľudí v predajni vie, kde sa klimatizácia a diaľkový ovládač nachádzajú. No už menej ľudí vie, kde sa nachádza ventilačný systém budovy, nehovoriac o tom, ako ho správne ovládať.

V obchodoch alebo reštauráciách sú bežné dva typy ventilačných zariadení:

1. Vetranie pomocou stropného ventilátora
2. Vetranie pomocou ventilátora s rekuperáciou tepla (väčšinou zapusteného v strope) 

1. Vetranie pomocou stropného ventilátora

bg-image
schéma ventilácie stropným ventilátorom v obchode alebo v reštaurácii

Prúd vzduchu vstupujúci z vonku

 Prúd vzduchu vychádzajúci z interiéru

Klimatizácia cirkuluje iba vnútorný vzduch

① Spínač diaľkového ovládača
② Kryt ventilátora
③ Vetrací otvor (výfuk)
④ Dverový prieduch
⑤ Prieduch / krycia ventilačná mriežka
⑥ Ventilátor s rekuperáciou tepla

 

schéma ventilácie stropným ventilátorom v obchode alebo v reštaurácii

Klimatizácia

Dúchadlo

Spínač diaľkového ovládača

Vetrací otvor (odvod vzduchu)

Vetrací otvor (prívod vzduchu)

2. Vetranie pomocou ventilátora s rekuperáciou tepla

bg-image
schéma prúdenia vzduchu v predajni

Prúd vzduchu vstupujúci z vonku

Prúd vzduchu vychádzajúci z interiéru

Klimatizácia cirkuluje iba vnútorný vzduch

① Spínač diaľkového ovládača
② Kryt ventilátora
③ Vetrací otvor (výfuk)
④ Dverový prieduch
⑤ Prieduch / krycia ventilačná mriežka
⑥ Ventilátor s rekuperáciou tepla

schéma vetrania s rekuperáciou tepla v obchode alebo reštaurácii

Klimatizácia

Dúchadlo

Spínač diaľkového ovládača

Vetrací otvor (odvod vzduchu)

Vetrací otvor (prívod vzduchu)

Kontrolný zoznam vetrania

Skontrolujte nainštalované vetracie zariadenie

  • Typ nainštalovaného vetracieho systému?
  • Umiestnenie vetracieho systému a prieduchov
  • Umiestnenie diaľkového ovládača

Skontrolujte filtre

Filtre sa inštalujú za vetracie otvory na stenách a stropoch.
Keď sa filtre upchajú nečistotami, účinnosť vetrania sa zníži. Možno si ani nevšimnete, že sa ventilačná kapacita zhoršila.
Je dôležité pravidelne čistiť alebo vymieňať filtre.

Nikdy nepoužívajte vetracie systémy bez filtrov. Filtre zabraňujú vniknutiu vonkajších nečistôt do interiéru a chránia tak vás i ventilačné zariadenia samotné.

Skontrolujte činnosť diaľkového ovládača

Prevádzka vetracích systémov je často ovládateľná diaľkovým ovládačom na klimatizácie.
Uistite sa, že vám vetracie systémy správne fungujú aj mimo sezóny, v čase, keď nechladíte a nevykurujete..

 

Príklady špinavých vetracích otvorov a filtrov v malých predajniach a reštauráciách

Zanesená stropná mriežka

Stropný otvor

Zanesený vetrací ventilátor

Vetrací ventilátor

Zanesená vonkajšia mriežka

Vonkajší prieduch

Vytvorte priechod vzduchu otvorením okien a vstupných dverí

konferenčná miestnosť s otvoreným oknom a dverami

Používanie vetracích zariadení spolu s otváraním okien a dverí

  • Každú hodinu otvárajte okná zhruba na 10 minút

Ešte účinnejšie je vetrať dvakrát po 5 minútach.

Čím častejšie budete vetrať, tým zdravší a čerstvejší vzduch budete dýchať.
Odporúčame vetranie pred začiatkom pracovnej doby a počas prestávok.

Otvorte okná, aby ste vytvorili priechod vzduchu

Ak sa vetranie vykonáva otváraním okien, je lepšie otvoriť dve okná namiesto jedného, aby sa vytvoril priechod vzduchu.
Vetranie je ešte účinnejšie, ak sú okná voči sebe umiestnené diagonálne.

Schéma prúdenia vzduchu v zasadacej miestnosti pri otvorených oknách a dverách.
Schéma prúdenia vzduchu v zasadacej miestnosti pri otvorených oknách.

Nedostatočná cirkulácia vzduchu

Ak sú otvorené okná blízko seba, zmenšuje sa tým priestor, kde dochádza k cirkulácii vzduchu a tým sa znižuje efektivita vetrania.

2 okná otvorené blízko seba zabraňujú v prúdení vzduchu po celej miestnosti.

Problémy vo vytvorení vánku v miestnosti, aj keď sú otvorené okná?

Ak cítite, že prúdenie vzduchu v místnoti je malé:

  • Otvorte okno, cez ktoré vpúšťate čerstvý vzduch iba čiastočne
  • a druhé otvorte dokorán

Pootvorené okno spôsobí silnejšie prúdenie vzduchu, čím sa zvýši efektivita ventilácie. Úzky otvor pre prívod čerstvého vzduchu a širší otvor pre jeho výstup pomáha premiešavať vnútorný vzduch a vyvetrať tak väčšiu plochu v miestnosti.

Schéma prúdenia vzduchu v konferenčnej miestnosti s otvoreným oknom a dverami.

Miestnosti bez okien

Ak miestnosť nemá okná, musíte najprv skontrolovať umiestnenie vetracích otvorov (odsávanie vzduchu) na strope. Otvorenie dverí a umiestnenie ventilátorov alebo cirkulácie vzduchu pomôže odvádzať vzduch z miestnosti.

Príklad ①:
Umiestnenie ventilačných prieduchov (odvod vzduchu) je mimo miestnosť

Keď je odvod vzduchu mimo miestnosti, otvorte dvere a pomocou ventilátora odvádzajte vzduch z miestnosti.

V tomto prípade je efektívnejšie mať ventilátor alebo iný cirkulátor vzduchu vnútri miestnosti a tesne pred dverami.

Schéma prúdenia vzduchu s ventilátormi, keď je vetrací otvor mimo miestnosti.

Príklad ②:
Umiestnenie vetracieho otvoru (odvod vzduchu) je vo vnútri miestnosti

Keď je vetrací otvor (odvod vzduchu) vo vnútri miestnosti, otvorte dvere a pomocou ventilátora nažeňte vzduch do miestnosti.

Schéma prúdenia vzduchu pomocou ventilátora umiestneného v miestnosti

Užitočná rada pre vás:

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?