Skip to main content

Odborné ventilačné systémy v kanceláriách a predajniach

Tipy a triky o tom, ako správne vetrať v kanceláriách a predajniach, aby ste si zabezpečili čerstvé, zdravé a bezpečné pracovné prostredie

Najčastejšie otázky a odpovede na tému ventilácia

Ventilácia alebo vetranie je nahradenie vnútorného vzduchu čerstvým vonkajším vzduchom s cieľom riediť a odstraňovať z budovy škodlivé látky vo vzduchu.

kancelársky priestor pre čakajúcich návštevníkov alebo rýchle stretnutie s pohodlnými zelenými kreslami a malými stolmi

Medzi látky, ktoré znečisťujú vnútorné ovzdušie (a ktoré sú škodlivé pre človeka) patria oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, formaldehyd (HCHO), prach, peľ, baktérie a vírusy. Správna ventilácia znečistený vzduch nariedi a škodliviny vypudí von z miestnosti / budovy.

Dá sa očakávať, že vetranie tieto znečisťujúce látky nariedi a odstráni z vnútra miestnosti budovy.

ilustrácia bežných látok znečisťujúcich ovzdušie v komerčnom prostredí

Vetranie zrieďuje a odstraňuje nečistoty vo vzduchu v danom priestore

V úplne uzavretej miestnosti nedochádza k výmene vzduchu za čerstvý, čím sa v ňom hromadia nečistoty. To môže mať negatívny vplyv na naše zdravie. Vetranie je preto mimoriadne dôležité. Dochádza pri ňom k riedeniu a odstráneniu škodlivín vo vzduchu.

Väčšina klimatizačných jednotiek nemá funkciu vetrania

Klimatizácia vytvára príjemné prostredie tým, že nasáva vzduch zvnútra miestnosti, ochladzuje ho alebo ohrieva a následne vracia do miestnosti. Vnútorný vzduch nie je nahradený čerstvým vonkajším vzduchom.
Väčšina klimatizačných zariadení pre obchody a kancelárie nie je schopná samostatného vetrania.
Preto je potrebné vetrať inými prostriedkami než samotnou klimatizáciou.

vchod do administratívnej budovy so zasklenou stenou a rastlinami

Kancelárie a predajne vybavené ventilačnými systémami

Budovy, ktoré dávajú svoje priestory do prenájmu na komerčné využitie, sú vo všeobecnosti vetrané dostatočne. Vetranie je spravidla nastavené podľa podlahovej plochy a počtu prítomných osôb. Vstupné dvere a okná zostávajú zatvorené, aby mohli pracovníci v kancelárii pracovať pohodlne a zákazníci v obchodoch zas tráviť čas v absolútnom pohodlí.
Niektoré veľké budovy nemajú okná vôbec, alebo majú také, ktoré nemožno otvoriť. V takýchto prípadoch sú nainštalované vetracie systémy, ktoré zabraňujú hromadeniu zatuchnutého vzduchu v budove.
V preplnených priestoroch (ako sú rušné obchody alebo plné zasadačky), otváranie okien a dverí zvyšuje účinnosť vetracieho systému pri aktívnej výmene vnútorného vzduchu.

schéma vnútornej výmeny vzduchu, ventilácie a prúdenia vzduchu

Na maximalizáciu vetrania odporúčame najskôr zistiť, ktorý typ vetracích zariadení je vo vašej kancelárii alebo obchode nainštalovaný, a potom pochopiť, ako funguje a ako ho správne používať.

Tipy na vetranie kancelárií a obchodov

V závislosti od budovy, v ktorej sa vaša kancelária alebo predajňa nachádza, môžu byť ventilačné systémy prevádzkované nájomcami budovy jednotlivo alebo centrálne správcovskou spoločnosťou. Spôsob vetrania sa líši v závislosti od toho, či je možné otvárať okná, alebo nie.
Ako príklad uvádzame nasledovné 3 reálne prípady:

Predajňa Cloppenburg s kazetovými klimatizačnými jednotkami

Malé obchody

Samostatne stojace budovy (napríklad reštaurácie a obchody) smerujúce do ulice

Kontrolný zoznam vetrania:

1. Skontrolujte, aký ventilačný systém je nainštalovaný

2. Skontrolujte plány údržby a čistenia / výmeny filtra

3. Otvorte okná a vstupné dvere pre voľný priechod vzduchu

  • Používanie vetracích zariadení pri otvorených oknách a dverách
  • Otváranie okien pre voľný priechod vzduchu
  • Vetranie miestností bez okien
Zasadacia miestnosť v kancelárii s kazetovou klimatizačnou jednotkou

Malé až stredne veľké kancelárie

Kancelárie umiestnené v malých a stredne veľkých budovách do 10 poschodí

Kontrolný zoznam vetrania:

1. Skontrolujte, aký ventilačný systém je nainštalovaný

2. Skontrolujte plány údržby a čistenia / výmeny filtra

3. Otvorte okná a vstupné dvere pre voľný priechod vzduchu

  • Používanie vetracích zariadení pri otvorených oknách a dverách
  • Otváranie okien pre voľný priechod vzduchu
  • Vetranie konferenčných miestností bez okien

Koncentrácia CO2 v konferenčných miestnostiach

2 ľudia vo vstupnej zóne kancelárskej budovy

Kancelárie a predajne vo veľkých budovách so zatvorenými oknami

Kontrolný zoznam vetrania:

1. Miesto inštalácie a typ ventilátorov a ventilačných zariadení. Vetracie otvory: difuzéry a mriežky v strope.

2. Prevádzkové hodiny pre ventilačné zariadenie (pracovné dni / sviatky)

3. Množstvo vetracej súpravy na vetranie (pracovné dni / sviatky)

4. Čas a rozvrhnutie údržby ventilačného zariadenia

5. Rozvrh a cyklus čistenia a výmeny filtrov

Zhrnutie spôsobov vetrania v kanceláriách a predajniach

Pri vetraní kancelárie alebo predajne je najlepšie najskôr skontrolovať, aký typ vetracieho zariadenia je nainštalovaný a vedieť, ako ho správne použiť na vetranie vnútorného priestoru. V závislosti od faktorov, ako sú časť dňa, počet zhromaždených osôb, zmena v kancelárskych priečkach a čistota filtrov, sa však môže vyskytnúť nedostatočná ventilácia a nepohodlie. Pomocou jednej z tu uvedených metód môžete vytvoriť prúdenie vzduchu a efektívne vetrať vnútorný priestor tak, aby zodpovedal pracovnému prostrediu a dizajnu budovy. V prípade konferenčných miestností a iných uzavretých priestorov je dobrým zvykom udržiavať vetranie otvorením dverí pred začiatkom stretnutia a po stretnutí.

Moderný "open office"

Zaveďte v kancelárii „pravidlá vetrania“

Ak sa dá vo vašej kancelárii vetrať otvorením okien, vytvorte si z vetrania pravidelnú rutinu. Možno by nebolo naškodu zaviesť vetracie služby, pri ktorých by sa zamenstnanci pravidelne striedali.

Otváraním okien pred začatím práce každé ráno a vypustením všetkého nahromadeného vzduchu, ktorý sa tam nahromadil cez noc, môžete každý deň začať v zdravom a príjemnom pracovnom prostredí.

Najmä v pondelok počas leta, keď sa v kancelárii cez víkend nahromadil horúci stojatý vzduch, vetranie miestnosti pred zapnutím klimatizácie pomôže ušetriť elektrinu znížením teploty v miestnosti.

Zaveďte v zasadačkách „pravidlá vetrania“

Odporúčame vetrať vždy pred a po stretnutí v konferenčnej miestnosti. Taktiež je vhodné vetrať zasadačku otváraním dverí a okien na niekoľko minút každú hodinu počas stretnutia. Po každom stretnutí je dobrým zvykom nechať zasadacie miestnosti otvorené, a tak do nich zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu.

Tip

Vetrajte vždy, keď sa menia účastníci stretnutia

  • Pri hodinovom stretnutí nezabudnite otvoriť dvere na 10 minút.
  • Po stretnutí nechajte dvere otvorené.
  • Na konci pracovného dňa a pred opustením kancelárie otvorte dvere konferenčných miestností.
zasadacia miestnosť s preskleným oknom v kancelárii Immogra

Na stiahnutie

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?