Skip to main content

Kancelárie a obchody vo veľkých budovách s uzatvorenými oknami

Ve veľkých budovách, kde ostávajú okná zatvorené (napr. veľké kancelárske a komerčné budovy), je vetranie účinne vykonávané ventilačnými systémami. Veľké zariadenie je inštalované v technickej miestnosti, ktorá je pre verejnosť neprístupná a používa ju výhradne správcovská spoločnosť.

V případě kancelářských a komerčních budov evropský a národní stavební zákon stanovuje, že budova musí být vybavena dostatečnou ventilační kapacitou pro zajištění zdraví osob pohybujících se v budově i v případě, že je přeplněná.

Prevádzka vetracích zariadení sa pri budovách líši.

  • Prevádzkový čas ventilačného zariadenia:
    je nastavený podľa vopred stanoveného plánu na základe prítomnosti ľudí: napr. od 9:00 do 18:00. 
  • Máte nepravidelnú pracovnú dobu alebo pracujete aj počas sviatkov?
    Dohodnite si prevádzku ventilačného zariadenia s manažérom alebo správcom budovy, aby ste sa uistili, že máte počas práce dostatočné vetranie.

Kontrolný zoznam vetrania

Miesto inštalácie a typ ventilátorov a ventilačných zariadení

Vetracie prieduchy, vetracie otvory, atď. v obytných priestoroch alebo kanceláriách, konferenčných miestnostiach, recepciách, šatniach, teplárňach, toaletách atď.

Prevádzkové hodiny pre ventilačné zariadenia (pracovné dni / sviatky)

Množstvo ventilačných systémov (pracovné dni / sviatky)

Časy a harmonogram údržby ventilačných zariadení

Rozvrh a cyklus čistenia a výmeny filtrov

Znečistený filter

Znečistený filter

Znečistený vetrací otvor

Znečistený ventilačný otvor (odvzdušňovací ventil alebo prívod vzduchu)

Moderná kancelária s 5 podnikateľmi v pohybe

Vysoká návštevnosť priestorov

Občas sa stáva, že sa v konferenčných miestnostiach zíde naraz veľa ľudí, čím sa zvyšuje znečištenie vnútorného vzduchu. V tomto prípade doporučujeme viac vetrať.

Ďalšou možnosťou je automatické zvýšenie ventilácie inštaláciou senzorov CO2 / IAQ.

Viac podrobností nájdete v časti venovanej vetraniu v malých a stredne veľkých kanceláriách 

Individuálne ovládanie vetracích zariadení vo veľkých budovách

Dokonca aj vo veľkých budovách bez okien, v prípade, že sa v miestnosti nachádza diaľkový ovládač na ovládanie klimatizácie či vetracieho zariadenia, môže byť potrebné, aby si zamestnanci vetranie ovládali sami.

Pozrite si naše užitočné rady pre malé a stredne veľké kancelárie

Moderná administratívna štvrť s výškovými presklenými budovami

Užitočné rady pre vás:

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?