Skip to main content

Malé a stredné kancelárske priestory

Kancelárie v malých a stredných budovách do 10 poschodí

Ventilačné zariadenie je ovládané buď

 • Zamestnancom s diaľkovým ovládačom,
 • Alebo výhradne správcovskou spoločnosťou

Skontrolujte nainštalované vetracie zariadenie

 • Aký typ vetracieho systému je nainštalovaný?
 • Umiestnenie vetracieho systému a prieduchov
 • Umiestnenie diaľkového ovládača

 

Kancelária strednej veľkosti

bg-image
Schéma prúdenia vzduchu v stredne veľkej kancelárii

Prúd vzduchu prúdiaci z vonka

Prúd vzduchu vychádzajúci z interiéru

Klimatizácia cirkuluje iba vnútorný vzduch

① Spínač diaľkového ovládača
② Kryt ventilátora
③ Vetrací otvor (výfuk)
④ Dverový prieduch
⑤ Prieduch / krycia ventilačná mriežka
⑥ Ventilátor s rekuperáciou tepla

Schéma vetrania v stredne veľkej kancelárii

Klimatizácia

Ventilátor

Spínač diaľkového ovládača

Vetrací otvor (odvod vzduchu)

Vetrací otvor (prívod vzduchu) 

Malá kancelária

bg-image
Schéma prúdenia vzduchu v malej kancelárii

Prúd vzduchu prúdiaci z vonka

Prúd vzduchu vychádzajúci z interiéru

Klimatizácia cirkuluje iba vnútorný vzduch

① Spínač diaľkového ovládača
② Kryt ventilátora
③ Vetrací otvor (výfuk)
④ Dverový prieduch
⑤ Prieduch / krycia ventilačná mriežka
⑥ Ventilátor s rekuperáciou tepla

Schéma vetrania v malej kancelárii

Klimatizácia

Ventilátor

Spínač diaľkového ovládača

Vetrací otvor (odvod vzduchu)

Vetrací otvor (prívod vzduchu)

Pravidelné čistenie a údržba

Prevádzka a údržba klimatizačného a vetracieho zariadenia sa vykonáva buď

 • správcovskou spoločnosťou a správcom budov (stredne veľké kancelárie),
 • alebo samotnými nájomníkmi (malé kancelárie)

Je dôležité pochopiť:

 • Prevádzkový stav ventilačného zariadenia: t. j. prevádzkový čas, množstvo vzduchu atď.
 • Časový plán čistenia a stav údržby

Skontrolujte, vyčistite a vymeňte filtre

Filtre sa inštalujú do vetracích potrubí za prieduchmi na stenách a stropoch.
Keď sa filtre upchajú nečistotami, účinnosť vetrania sa zníži. Možno si ani nevšimnete, že sa ventilačná kapacita zhoršila.

Je dôležité pravidelne čistiť alebo vymieňať filtre a vzduchové potrubia.

Nikdy nepoužívajte vetracie systémy bez filtrov. Filtre zabraňujú vniknutiu vonkajších nečistôt do interiéru a chránia tak ventilačné zariadenia i vaše zdravie.

 • Filtre by sa mali kontrolovať raz mesačne z hľadiska čistoty a stavu a vymieňať raz ročne. 

Odporúčané intervaly údržby a inšpekcie konzultujte s odborníkom. Iba tak si zaistíte dlhú životnosť a spoľahlivosť zariadenia.

Ak máte akékoľvek problémy s prevádzkou, údržbou alebo čistením ventilačného zariadenia, obráťte sa na odborníka na HVAC zariadenia.

Vytvorte priechod vzduchu otvorením okien a vstupných dverí.

Používanie vetracích zariadení spolu s otváraním okien a dverí

Priestorová organizácia kancelárie sa často mení a nainštalovaný ventilačný systém už nemusí zodpovedať novým potrebám priestoru.
Môže dôjsť k nerovnomernému rozloženiu teploty a stagnácii vzduchu. V malých až stredne veľkých kanceláriách si vetranie zefektívnite otvorením okien a dverí.

 • Otvárajte okná každú hodinu zhruba na 10 minút.

Ešte účinnejšie je vetrať dvakrát po 5 minútach.

Čím častejšie budete vetrať, tým zdravší a čerstvejší vzduch budete dýchať.
Odporúčame vetranie pred začiatkom pracovnej doby a počas prestávok.

Kancelárska chodba s presklením
Moderná konferenčná miestnosť s bielymi stoličkami a dreveným konferenčným stolom

Otvorte okná (a dvere) a vytvorte priechod vzduchu

Ak sa vetranie vykonáva otváraním okien, je lepšie otvoriť dve okná namiesto 1, aby sa tak vytvoril priechod vzduchu.
Účinok je ešte lepší, ak sú okná voči sebe umiestnené diagonálne.

Najefektívnejšie je otváranie okien, ktoré sú voči sebe umiestnené diagonálne.

Schéma vetrania v malých a stredne veľkých kanceláriách.
Schéma vetrania v malých a stredne veľkých kanceláriách

Otvorením 2 okien umiestnených blízko seba nevyvetráte celú miestnosť.

Nedostatočná cirkulácia vzduchu

Neúčinnosť vetrania vyplýva z otvárania okien, ktoré sú blízko seba, čím sa nevytvára potrebná cirkulácia vzduhu.

Máte problém vyvetrať napriek tomu, že ste otvorili okná (a dvere)?

Keď máte pocit, že je prúdenie vzduchu v miestnosti malé.

 • Otvorte okno, ktorým prúdi čerstvý vzduch, iba čiastočne
 • a druhé, ktorým vzduch vypúšťate z miestnosti, otvorte doširoka.

Menší otvor na prívod vzduchu spôsobuje silnejšie prúdenie vzduchu. Tým sa zvýši účinnosť vetrania. Úzky otvor pre prívod vzduchu a širší otvor pre jeho výstup pomáhajú zdravej výmene vzduchu vo väčšom priestore.

Problémy s vetraním

Miestnosti bez okien

Ak miestnosť okná nemá, skontrolujte najprv umiestnenie vetracích otvorov (odsávanie vzduchu) na strope. V kombinácii s otvorením dvier a ventilátorov dosiahnete dostatočnú výmenu vzduchu v interiéri.

Príklad ①:
Umiestnenie vetracieho otvoru (odvod vzduchu) je mimo konferenčnej miestnosti.

Keď sa vetrací otvor (odvod vzduchu) nachádza mimo miestnosti, otvorte dvere a pomocou ventilátora odvádzajte vzduch von z miestnosti.
V tomto prípade je efektívnejšie mať ventilátor alebo iný cirkulátor vzduchu vo vnútri konferenčnej miestnosti, blízko dverí.

Schéma prúdenia vzduchu s ventilátormi, keď je vetrací prieduch mimo miestnosti.

Príklad ②:
Umiestnenie vetracieho otvoru (odsávanie vzduchu) je vo vnútri konferenčnej miestnosti

Keď je vetrací otvor (odvod vzduchu) vo vnútri miestnosti, otvorte dvere a pomocou ventilátora privádzajte vzduch do miestnosti.

Schéma prúdenia vzduchu s ventilátormi, keď sa vetrací otvor nachádza v miestnosti

Koncentrácia CO2 v konferenčných miestnostiach

Uzavreté konferenčné miestnosti sú obzvlášť citlivé na stagnáciu vzduchu.
Pri dlhých alebo preplnených stretnutiach sa koncentrácia CO2 v miestnosti rýchlo zvyšuje. Nahromadenie CO2 môže viesť k poklesu koncentrácie a nižšej pracovnej výkonnosti.
Ak chcete konferenčnú miestnosť rýchlo vyvetrať, skombinujte ventilačné zariadenia s otvorením okien a dverí.

Diagram zmien koncentrácie CO2 v konferenčnej miestnosti v priebehu dňa

Zmeny koncentrácie CO2 v konferenčnej miestnosti

Užitočné rady pre vás:

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?