Skip to main content

Smernica F-plyn

Smernica F-plyn a čo to znamená pre trh HVAC-R

Nie zákaz, ale vyraďovanie chladív HFC, prečo?

Prečo vyraďovanie?

›› EÚ chce zníži dopad f-plynov na životné prostredie znížením rovnakej spotreby CO2 chladív HFC.

Ani zákaz, ani vyradenie:

›› Chladivá HFC sú dôležité v mnohých aplikáciách kvôli svojej energetickej účinnosti, bezpečnosti a ekonomickým výhodám
›› Chladivá HFC sa postupne vyraďujú na úroveň, ktorá umožňuje udržateľný rast a investície po roku 2030

Vyraďovanie F-plynu

Meranie chladív HFC v ekvivalentoch CO2

Ciele vyraďovania sú vyjadrené v ekvivalentoch CO2 [= kg x GWP] a nekonkretizujú žiadne chladivo. Legislatíva nezakazuje úplne žiadne konkrétne chladivo. *To znamená, že dôležité chladivá budú bezpochybne dostupné počas životnosti zariadenia (napr. R-410A pre systémy DX).

Meranie chladív HFC v ekvivalentoch CO2
 1. Plán vyraďovania pre nové chladivo HFC. Opätovne použité chladivo HFC nie je súčasťou plánu vyraďovania, preto je celková požiadavka nad touto čiarou.
 2. Najväčšie vyradenie na neklimatizačných trhoch (napr. chladivo R-404A na chladenie).
 3. Zvýšenie používania chladiva R-32 ako alternatívy za R-410A.
 4. Vyhradenie R-410A pre konkrétne aplikácie, napr. VRV...

Sme pred smernicami F-plyn

Na životnom prostredí nám špeciálne záleží, preto hrá veľmi dôležitú úlohu v našej podnikovej filozofii. Sme lídrom v environmentálnej legislatíve a inovácii, pretože naše produkty:

 • Používajú chladivá s nižšou hodnotou GWP

  • R-410A (2087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3922) ◊ R-407H (1495): - 62%
  • R-134a (1430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Majú menšiu náplň

  • Zníženie až o 30% vďaka R-32
  • Zníženie minimálne o 15% vďaka mikrokanálu
 • Opätovné využitie chladiva na konci životnosti

  • Chladivo R-410A bude dostupné počas celej životnosti zariadení

Žiadny všeobecný zákaz chladív, ale niektoré aplikácie majú GWP obmedzenia

Príklady GWP obmedzení v sektore HVAC-R ›› Daikin má odpoveď už dnes!

GWP obmedzenia v nových aplikáciách

 • Klimatizačné jednotky Single split s plnením chladiva do 3 kg
  › GWP obmedzenie od 750 do 2025
  Kroky spoločnosti Daikin ako lídra na trhu, náhrada R-410A za R-32 (GWP 675)
  › GWP obmedzenie prenosných klimatizačných jednotiek: 150
 • Bez obmedzenia na jednotkách Single split nad 3 kg
 • Bez obmedzenia na Multi split/VRV systémoch
 • Neprenosné chladiace zariadenie
  › Od roku 2020: zákaz chladív s GWP > 2500
  › Od roku 2022: GWP obmedzenie 150 na centrálnych chladiacich systémoch Multipack na komerčné použitie s výkonom 40 kW alebo viac
  › Okrem kaskádových systémov, kde má hlavný chladiaci okruh GWP obmedzenie < 1500

GWP obmedzenia na servisných zariadeniach

 • Žiadny servisný zákaz pre vykurovací sektor
 • Žiadny servisný zákaz pre klimatizačný sektor
 • Servisný zákaz pre všetky neprenosné chladiace zariadenia s náplňou chladiva > 40 TCO2 ekv. (napr. systém R-404A 10 kg)
  › Použitie recyklovaného chladiva povolené do 01/01/2030
  › Použitie chladiva s nízkou hodnotou GWP na nahradenie existujúceho chladiva (napr. Daikin: použitie R-407H ako náhradu za R-404A)

Stiahnite si náš leták o smernici F-plyn

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?