Skip to main content

Nové nízkouhlíkové tepelné čerpadlá VRV pre všetky typy komerčných budov

Predstavujeme podrobnosti o dvoch nových systémoch tepelných čerpadiel VRV 51), ktoré sa majú dostať na trh v prvej polovici roka 2024. S rozšíreným výkonom systému Mini-VRV až do 33,5 kW a novým radom Top-Blow dosahujúcim 56 kW spoločnosť Daikin rozširuje svoje portfólio pre dekarbonizáciu komerčných budov

Systém VRV 5 ako riešenie tepelného čerpadla vzduch-vzduch poskytuje celoročné vysoko energeticky účinné vykurovanie a chladenie pre každú komerčnú budovu s nespornými výhodami: je jednoduchý a flexibilný na inštaláciu a používanie a pomáha používateľom znížiť priame2 ) aj nepriame3) vplyvy komerčných systémov vykurovania a chladenia na životné prostredie. Predĺžené potrubia, až do 1 000 metrov, uľahčujú konfiguráciu vo všetkých typoch a veľkostiach budov. Okrem toho, ponúka VRV 5 výber z piatich nastavení nízkej hladiny hluku až do 41 db (A)4) , čím zabezpečuje súlad s požiadavkami mestského plánovania a zvyšuje úroveň pohodlia obyvateľov. 

Nižšie emisie CO2 z budov

Nové tepelné čerpadlo VRV 5 je špeciálne navrhnuté pre chladivo R-32 a pomáha urýchliť potrebnú dekarbonizáciu komerčných budov. R-32 má nižší potenciál pre globálne otepľovanie (GWP) - len 675 a prenáša teplo efektívnejšie ako chladivo R-410A, čo umožňuje výrazne menšiu náplň chladiva. V súlade s európskym nariadením o F-plynoch znižuje R-32 potenciálne priame emisie ekvivalentu CO2  (CO -eq)25) vykurovacích a chladiacich systémov až o 71 %.

Okrem toho majú nové tepelné čerpadlá VRV5 zvýšenú sezónnu účinnosť (až o 9,1 %) v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi, čím sa znižuje ich nepriamy vplyv. Hodnoty účinnosti sú testované s najpredávanejšími jednotkami, aby sa zabezpečilo presné zobrazenie skutočnej spotreby energie.

Vďaka ekologickým vlastnostiam je VRV 5 najlepšou voľbou pre projekty, kde je nízka záťaž budov na životné prostredie najvyššou prioritou. Zákazníkom je k dispozícii sieť akreditovaných odborníkov, ktorí im pomôžu pri výpočte celkovej uhlíkovej stopy riešenia VRV 5 počas celej životnosti a pre maximalizáciu akreditácií BREEAM, LEED alebo WELL.

VRV 5 VRV 5

Technológia Shîrudo pre maximálny pokoj

Jedinečná technológia Shîrudo spoločnosti Daikin spĺňa zákonné požiadavky normy IEC60335-2-40, špecifickej normy pre výrobky, ktorá sa vzťahuje na mierne horľavé vlastnosti R-32. Výrobcom dodávané opatrenia na reguláciu chladiva poskytované technológiou Shîrudo sú certifikované treťou stranou a umožňujú inštaláciu systémov VRV 5 vo všetkých typoch budov a priestorov. Vďaka technológii Shîrudo Technology nie sú potrebné ani zložité štúdie, keď sa zmenia detaily inštalácie a/alebo usporiadanie priestoru.

Všetko v jednom: Integrácia inteligentných vnútorných jednotiek, jednotiek kvality vnútorného vzduchu a ovládacích prvkov 

Rovnako, ako všetky ostatné vonkajšie jednotky VRV 5, sú aj nové tepelné čerpadlá VRV 5 kompatibilné so širokou škálou špeciálne navrhnutých vnútorných jednotiek pre R-32 vrátane vzduchových clôn Biddle. To poskytuje zákazníkom maximálnu flexibilitu pre všetky konfigurácie miestností. Okrem toho, do nových tepelných čerpadiel VRV5 je možné integrovať decentralizované vetracie jednotky, ako aj centrálne vetracie jednotky, aby sa zabezpečilo zdravé a pohodlné vnútorné prostredie. 

Používateľsky prívetivé a intuitívne ovládanie systémov VRV 5 zjednodušuje obsluhu a zároveň maximalizuje účinnosť a pohodlie používateľov. Keď je VRV 5 systém pripojený k najnovšej platforme Daikin Cloud Plus, ktorá poskytuje nepretržité monitorovanie a riadenie energie v reálnom čase, spotreba energie v budovách sa môže naďalej znižovať. Daikin Cloud Plus ponúka servisným technikom aj výhodu vykonávania diagnostiky a nastavenia zariadení na diaľku.

Tanja Banay, General Manager SBU Commercial v spoločnosti Daikin Central Europe, o uvedení tepelného čerpadla VRV5 na trh: "Odvetvie HVAC-R vrátane výrobcov, distribútorov a inštalatérov zohráva dôležitú úlohu. Je na nás všetkých, aby sme na trh priniesli riešenia, ktoré sú odolné voči výzvam budúcnosti, ako je VRV 5, a podporili projektantov, inštalatérov, majiteľov komerčných budov a investorov pri využívaní nízkouhlíkových systémov VRV v stavebníctve."

Špičková technológia a inteligentné riadenie energie Špičková technológia a inteligentné riadenie energie

Viac informácií

Modely tepelných čerpadiel Daikin VRV 5 RXYA budú k dispozícii od februára 2024, séria VRV 5 S RXYSA od júna 2024. Ak chcete získať viac informácií, navštívte stránku VRV 5 s rekuperáciou tepla.

Vysvetlivky a skratky:

1) VRV = systém s premenlivým objemom chladiva (VRV). Systém VRV vynašla spoločnosť Daikin, ale odvtedy ho používajú mnohí ďalší. Je často označovaný ako systémy VRF. Systém VRV môže samostatne riadiť každú vnútornú jednotku, čo v kombinácii s invertorovou technológiou umožňuje systému poskytovať presnú reguláciu teploty. VRV ako systém s priamou expanziou využíva vynikajúce vlastnosti prenosu tepla chladiva cez vodu, čo vedie k veľmi vysokej účinnosti v porovnaní s inými dostupnými technológiami.


2) Priamy vplyv na životné prostredie: priamy vplyv tepelného čerpadla alebo jeho emisií sú spôsobené najmä únikom chladiva na mieste. Správna inštalácia a pravidelná údržba môžu tieto emisie minimalizovať. Okrem toho prechod na chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) (napríklad R-32) znižuje priamy vplyv v prípade úniku.

3) Nepriamy vplyv na životné prostredie: nepriamy vplyv tepelného čerpadla alebo jeho emisií vyplývajú najmä z emisií spojených s elektrickou energiou používanou na prevádzku tepelného čerpadla. Čím účinnejšie tepelné čerpadlo pracuje, tým sú tieto emisie nižšie.

4) dB(A) = Váha A sa aplikuje na namerané hladiny zvuku, aby sa priblížila tomu, ako zvuk vníma ľudské ucho, pretože ucho je menej citlivé na nízke zvukové frekvencie

5) CO2 -eq = Ekvivalent oxidu uhličitého alebo ekvivalent CO2  , skrátene CO2 -eq je metrická miera používaná na porovnanie emisií rôznych skleníkových plynov na základe ich potenciálu globálneho otepľovania (GWP). Používa sa na to prepočet množstva iných plynov na ekvivalentné množstvo oxidu uhličitého s rovnakým potenciálom globálneho otepľovania. Celá životnosť = zahŕňa celý vplyv CO2 -eq výrobku, pričom sa berie do úvahy ťažba surovín, výroba, údržba, prevádzková spotreba energie a likvidácia. Toto sa označuje aj ako hodnotenie životného cyklu od kolísky po hrob (LCA). 

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?