Skip to main content

Technológia Shîrudo

Bezkonkurenčná flexibilita a jednoduchá kompatibilita hneď po vybalení

Ktoré normy regulujú bezpečnosť F-plyn?

Na splnenie bezpečnostných nariadení chladív sa používajú dve normy:

 • Horľavosť (1, 2L, 2, 3): vzťahuje sa na ňu špecifická norma pre tepelné čerpadlá IEC60335-2-40 (Ed. 6, keďže má prednosť pred normou EN 378:2016
 • Toxicita (A alebo B): pokrytá všeobecnou normou pre chladivá EN378:2016.

Obmedzenia pre horľavosť chladív A2L sú prísnejšie ako obmedzenia pre toxicitu, preto sa technológia Shîrudo zameriava na ponuku maximálnej flexibility v rámci požiadaviek normy IEC60335-2-40 (Ed. 6).

Spoľahlivosť

S technológiou Shîrudo zabezpečuje Daikin súlad s normou pre výrobky IEC60335-2-40 (Ed. 6) pre vnútorné jednotky. Vďaka výrobcom integrovaným opatreniam na reguláciu chladiva sú tieto systémy zároveň najrýchlejšie a najflexibilnejšie na navrhovanie

Nie sú potrebné zložité a časovo náročné výpočty, a to ani v prípade aplikácií v malých miestnostiach.

Ak chcete bez stresu navrhnúť akúkoľvek komerčnú budovu, overte svoj projekt v našom softvéri Xpress, ktorý obsahuje integráciu pôdorysov

Ako funguje technológia Shîrudo

Technológia Shîrudo integruje opatrenia na reguláciu chladiva už z výroby, čo znamená, že systém VRV 5 je vybavený snímačmi, uzatváracími ventilmi a alarmom, ktoré sú CB certifikované notifikovaným orgánom tretej strany (SGS CEBEC).

Obrázok integrovaného snímača

Integrované snímače na zistenie úniku chladiva

 • Integrované v každej vnútornej jednotke
 • Samomonitorovanie, zistí dokonca aj ten najmenší únik chladiva
 • Automaticky aktivuje opatrenia: alarm a uzatváracie ventily
Obrázok integrovaného alarmu

Integrovaný alarm

 • Lokálny vizuálny a zvukový alarm integrovaný v káblovom diaľkovom ovládači Madoka
 • Možnosť integrovať ďalší dozorný alarm cez:
  • Miestne nastavenie na ovládači Madoka
  • Vstupný signál, ktorý spúšťa alarm iného výrobcu
Obrázok integrovaných uzatváracích ventilov

Integrované uzatváracie ventily

VRV 5 s rekuperáciou tepla

 • Uzatváracie ventily sú integrované v boxe BSSV
 • Ventily dotknutej vetvy chladiva sú uzavreté, čím sa obmedzí únik
 • Zvyšok systému zostáva v prevádzke

VRV 5 séria S

 • Uzatváracie ventily sú súčasťou vonkajšej jednotky
 • Chladivo automaticky prejde späť do vonkajšej jednotky
 • Po rekuperácii sa uzatváracie ventily zatvoria a chladivo je bezpečne zastavené

Od malých domov po veľké kancelárske priestory

VRV 5 s rekuperáciou tepla

VRV 5 séria S

Zistite viac o systéme VRV 5

 • VRV 5 s rekuperáciou tepla

  Účelovo vytvorené na podporu dekarbonizácie komerčných budov

 • VRV 5 séria S

  Nižší ekvivalent CO2 a najvyššia účinnosť na trhu

Podrobnosti o rôznych bezpečnostných normách F-plyn nájdete nižšie

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?