Skip to main content

VRV 5 s rekuperáciou tepla

Účelovo vytvorené na podporu dekarbonizácie komerčných budov

Naším poslaním je vybudovať udržateľný odkaz

V našej DNA je zabezpečenie bezpečných, zdravých a pohodlných priestorov počas celého životného cyklu budovy pomocou špičkových technológií.

Vedení naším odhodlaním dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie CO2 spolupracujeme s našimi partnermi a zákazníkmi a pomáhame vytvárať svet so zdravším vzduchom v interiéroch a minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Pridajte sa k nám teraz pri budovaní udržateľného dedičstva.

Technológia Shîrudo

Flexibilita

Naša flexibilná technológia tepelných čerpadiel sa dá ľahko prispôsobiť akejkoľvek budove a kdekoľvek.

 • Bezkonkurenčný výkon vonkajšej jednotky až do 90 kW pri vykurovaní (28 HP)
 • Dĺžky a výšky potrubia, ktoré vyhovujú akejkoľvek aplikácii VRV
 • Skriňové riešenie s rozmermi potrubia menšími ako kedykoľvek predtým, ktoré sa dá ľahko integrovať do nových a existujúcich budov
 • Tichá prevádzka vďaka 5 nízkym akustickým stupňom, ktoré znižujú akustický tlak na 40 dB(A)
 • Úplne prepracované BS rozdeľovače na rýchlejšiu inštaláciu a jednoduchšiu údržbu

Späť na začiatok

Technológia Shîrudo

Vďaka technológii Shîrudo je systém VRV 5 veľmi všestranný na riadenie vnútornej klímy v akejkoľvek miestnosti.

 • Spoľahlivosť, pretože spoločnosť Daikin zaručuje zhodu s výrobkovou normou IEC
 • Vďaka výrobcom integrovaným opatreniam na reguláciu chladiva sa VRV 5 dá rýchlo a flexibilne navrhnúť bez potreby zložitých a časovo náročných výpočtov
 • Certifikát CB tretej strany vydaný notifikovaným orgánom (SGS CEBEC)

Späť na začiatok

Technológia Shîrudo
Technológia Shîrudo

Udržateľnosť

Technológia VRV 5, ktorá je Inteligentnejšia a účinnejšia ako kedykoľvek predtým, robí veľké pokroky v dekarbonizácii budov znižovaním priameho a nepriameho vplyvu na emisie CO2 ekv.

 • Maximalizácia prevádzkovej účinnosti v reálnych podmienkach s ηs,c až do 298,3 %
 • Špeciálne skonštruovaná pre chladivo R-32 s nižším GWP, ktoré znižuje vplyv chladiva na globálne otepľovanie o 71 % v porovnaní s chladivom R-410A a je ľahko opätovne použiteľné a recyklovateľné
 • 3-rúrková rekuperácia tepla, ktorá spätne získava a recirkuluje teplo

Späť na začiatok

Inteligentné systémy

Špičková technológia a inteligentné riadenie energie poskytujú komfort s presnou reguláciou.

 • Súčasné chladenie a vykurovanie umožňuje hosťom a nájomníkom ovládať ich osobné pohodlie
 • Najširší sortiment špecificky navrhnutých vnútorných jednotiek, ktoré sa hodia k akémukoľvek interiéru alebo dizajnu
 • Plug & play s mini systémom BMS Daikin: Intelligent Touch Manager – inteligentný systém riadenia energie, ktorý ponúka údaje v reálnom čase na úplnú kontrolu spotreby energie a integruje zariadenia tretích strán

Späť na začiatok

Technológia Shîrudo
Technológia Shîrudo

Podpora

Budete mať prístup k širokej sieti odborníkov so špecializovaným poradenstvom od plánovania až po inštaláciu a údržbu.

 • Maximalizujte svoje skóre BREAAM/LEAD s odbornou podporou od návrhu až po realizáciu Zistite viac
 • Náš online podporný softvér s vizuálnym rozhraním pôdorysu uľahčuje projektovanie a zabezpečuje súlad s normami výrobkov Získajte prístup k softvéru Xpress

Späť na začiatok

Technológia Shîrudo

Úplne prepracované na rýchlejšiu inštaláciu a jednoduchšiu údržbu

 • Rýchlejšia inštalácia vďaka prietoku chladiva, ktorý znižuje počet spájkovacích bodov a spojovacích súprav
 • Jednoduchá údržba v podhľadoch vďaka posuvnej doske PCB
 • Obmedzená potreba stropnej medzery, pretože skrinka sa dá nainštalovať len 5 mm od stropu

3-rúrková rekuperácia tepla Daikin

Naše 3-rúrkové systémy rekuperácie tepla umožňujú súčasné chladenie a vykurovanie tým, že prenášajú teplo z oblastí, ktoré vyžadujú chladenie, do oblastí, ktoré potrebujú teplo.

3-rúrková technológia Daikin potrebuje menej energie na rekuperáciu tepla, čo znamená oveľa vyššiu účinnosť počas režimu rekuperácie tepla. Náš systém môže opätovne získať teplo pri nízkej kondenzačnej teplote, pretože má špeciálne rúrky pre plyn, kvapalinu a horúce pary.

bg-image

Chcete viac informácií?

Stiahnite si našu brožúru

Výhody R-32

Chladivo R-32 má nižší potenciál globálneho otepľovania a vyššiu účinnosť v porovnaní s chladivom R-410A, čo z neho robí najúčinnejšie udržateľné riešenie pre systémy VRF.

 • Nižší potenciál globálneho otepľovania (GWP): iba tretina hodnoty R-410A
 • Menšie množstvo chladiva: o 15% menej pri porovnaní s R-410A
 • Vyššia energetická účinnosť, ktorá výrazne znižuje nepriamy vplyv na emisie CO2 ekv.
 • Jednozložkové chladivo, jednoduchá manipulácia a recyklácia.
 • 71%-né zníženie potenciálneho vplyvu chladiva na globálne otepľovanie

Výhody VRV

Systémy VRV ponúkajú komerčným budovám maximálnu flexibilitu a spoľahlivosť vďaka výhodám, ktoré ponúkajú systémy s priamou expanziou (DX):

 • Väčšia pohotovosť: Okamžitá reakcia na meniace sa podmienky pomáha predchádzať prehrievaniu
 • Vysoká účinnosť: Sú potrebné len 2 kroky prenosu energie (zo vzduchu do chladiva a z chladiva do vzduchu)
 • Rýchla a jednoduchá montáž: Riešenie typu „všetko v jednom“ bez požiadavky na externú dodávku zariadenia (manometre, čerpadlá, ventily atď.)
 • Obmedzené priestorové nároky: Všetky komponenty sú integrované a potrubie chladiva je kompaktné.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?