Skip to main content

Riešenia kvality vnútorného vzduchu

Pri navrhovaní nových budov je potrebné vždy zohľadniť rad rôznych aspektov. Okrem otázok spojených so samotnou stavbou je tu tiež technické vybavenie budovy, ako napríklad vykurovanie či klimatizácie, ale aj rad vecí, ktoré sú často zanedbávané - kvalita vnútorného vzduchu.To je veľmi dôležitá pre zdravie nás všetkých.

Na kvalite vnútorného vzduchu záleží

Kvalitou vnútorného vzduchu sa rozumie kvalita vzduchu v budove alebo stavbe, ktorý ľudia v jej vnútorných priestoroch každý deň dýchajú.

Ďalšie informácie

Vetranie

Vetracie systémy privádzajú do interiéru čerstvý vonkajší vzduch, riedia a eliminujú nečistoty, odvádzajú starý a vydýchaný vzduch von a vyrovnávajú úroveň vlhkosti.

Ďalšie informácie

Filtrácia

Fáza filtrácie je nutnál vyčistení čerstvého nasávaného vzduchu. Vysoko účinné vzduchové filtre môžu pomôcť zachytiť väčšinu nečistôt.

Ďalšie informácie

Riešenie pre zlepšenie kvality vnútorného vzduchu

Čo môžete urobiť aby ste zlepšili kvalitu vnútorného vzduchu? Nájdeme Vám vhodné riešenie riadenia klimatizácie a zaistíme servis. Pre zdravé a bezpečné budovy.

Ďalšie informácie

Prečo na kvalite vnútorného vzduchu záleží?

bg-image

Kvalitou vnútorného vzduchu sa rozumie kvalita vzduchu priamo v budove alebo stavbe, kde ľudia tento vzduch pravidelne dýchajú.

Pri navrhovaní nových obytných budov, škôl, kancelárií alebo malých komerčných budov je potrebné zohľadniť rad rôznych aspektov. Okrem otázok spojených so samotnou stavbou je tu tiež technické vybavenie budovy, ako napríklad vykurovanie či klimatizácie, ale aj rad vecí, ktoré sú často zanedbávané - kvalita vnútorného vzduchu.

Vedeli ste, že vzduch vo vnútri budov, ktorý dýchame, môže byť v skutočnosti oveľa viac znečistený ako vonkajší vzduch? A nezáleží na tom, či sme doma, v kancelárii alebo v hotelovej izbe.

 • 90% nášho života trávime vo vnútorných priestoroch
 • Kvalita vnútorného ovzdušia môže byť 2 až 5krát horšia ako kvalita vzduchu vonku

Nečistoty vo vnútornom vzduchu

So správnym systémom (klimatizácia, vetranie, čističky vzduchu) možno nečistoty, ako sú

 • peľ
 • výtrusy plesne
 • prach
 • baktérie
 • vírusy alebo
 • choroboplodné zárodky

jednoducho zo vzduchu odfiltrovať.

Ilustrácie nečistôt vo vnútornom ovzduší
5 faktorov podieľajúcich sa na kvalite vnútorného ovzdušia

Faktory podieľajúce sa na kvalite vnútorného vzduchu

 1. Vetranie: Zaisťuje prívod čerstvého a čistého vzduchu

 2. Spätné získavanie energie: Šetrí energiu tým, že odovzdáva teplo a vlhkosť medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom

 3. Úprava vzduchu: Dodáva Požadovanú upravený vzduch pri súčasnej optimalizácii energetickej účinnosti vnútorných zariadení HVAC

 4. Zvlhčovanie: Zaisťuje požadovanú úroveň vlhkosti v priestoroch s úpravou vzduchu

 5. Filtrácia: Stará sa o čistý a zdravý vzduch vyfiltrovaním peľov, prachu a zápachu, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie

Častice

 • Vo vzduchu sa vyskytujú mnohé častice, od jednoduchých peľových zŕn po choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy

 • Častice sa rozdeľujú do kategórií na základe ich veľkosti

 • Čím sú častice menšie, tým sú pre naše zdravie nebezpečnejšie

Žena v kancelárii s diaľkovým ovládačom ku klimatizácii
bg-image
Častice a oblasti ukladania v ľudskom tele

Častice a miesta ich ukladania

Čím sú častice ľahšie a menšie, tým dlhšie zostávajú vo vzduchu.

• PM10 predstavujú všetky častice menšie ako 10 mikrometrov (0,01 mm)

Ukladajú sa v nose a hltane ľudskej dýchacej sústavy

 

• PM2,5 predstavujú všetky častice menšie ako 2,5 mikrometrov (0,0025 mm)

Sú dostatočne malé, aby prenikli do ľudských pľúc

 

• PM1 predstavujú všetky častice menšie ako 1 mikrometrov (0,001 mm = 1 mikrón)

Tieto častice sú natoľko malé, že prechádzajú bunkovými membránami pľúcnych mechúrikov do krvného obehu a spôsobujú choroby, ktoré môžu ohrozovať ľudský život

 

Vzhľadom na ich škodlivosti (vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenia), stálosti a početnosti výskytu je potrebné venovať najvyššiu pozornosť časticiam menším ako 2,5 mikrometrov (tj. PM2,5 a PM1).

Vetranie

bg-image

Vetracie systémy zaisťujú optimálne klimatické podmienky tým, že poskytujú čerstvé, zdravé a komfortné ovzdušie v budovách všetkých veľkostí a v rôznych aplikáciách.

Ventilácia riedi a eliminuje znečisťujúce látky vo vnútornom ovzduší.

V úplne uzavretej miestnosti v budove nemôže vzduch prúdiť dnu a von tak ľahko, takže sa v nej tieto znečisťujúce látky hromadia. To môže mať vplyv na zdravie ľudí, ktorí sa v takejto miestnosti nachádzajú. Pre nariedenie a odstránenie týchto látok je nevyhnutné vetranie.

Dôležitosť ventilačného systému

 • Cieľom vetracích jednotiek je privádzať do uzavretých priestorov čerstvý a odvádzať vydýchaný vzduch
 • Vetranie a používanie vysoko účinnej filtrácie v HVAC systémoch môže znížiť koncentráciu baktérií a vírusov vo vzduchu, a tým aj riziko ich prenášanie vzduchom.
 • Ukázalo sa, že vetracie systémy a dostatočná výmena vzduchu sú účinným riešením inpred kontaminanty, vrátane vírusov
 • Aby však boli vetracie systémy efektívne, je potrebné ich správne používať a udržiavať
Modern office with comfortable green lounge chairs
bg-image

Čo je potrebné vziať do úvahy pri výbere vetracieho systému?

bg-image

Filtrácia

Po nasatí čerstvého vonkajšieho vzduchu je nuté vykonať filtráciu pre jeho vyčistenie. Rovnako tak dôležitá je ale aj filtrácia vratného vzduchu. Častice z miestnosti, ktoré prúdia k vstupom vratného vzduchu sa musí odfiltrovať, aby sa zabránilo znečisteniu celého vetracieho systému.

 

Úroveň hluku

Vetrací systém musí zabezpečovať prívod čerstvého vzduchu a jeho výmenu s najnižšou možnou hlučnosťou, tak aby neobťažoval obyvateľov budovy.

Hygiena

Vetracia jednotka musí byť navrhnutá tak, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii a šíreniu plesní a baktérií.

Ilustrácie vetranie budovy

Energetická účinnosť

Pri výmene vzduchu treba získanú tepelnú energiu z odpadového vzduchu čo najúčinnejšie preniesť do čerstvého vzduchu.

Malé rozmery

Kompaktná vetracia jednotka uľahčuje inštaláciu a šetrí miesto. Je dôležité optimalizovať využitie priestoru budovy a šetriť výdavky.

Filtrácia

bg-image

Častice vírusu sa môžu "nalepiť" na väčšie prachové častice alebo kvapôčky a môžu s nimi takto cestovať po budove. Šírenie infekcií možno brániť účinným prerušením ciest, ktoré patogén k svojmu prenášanie používa. Väčšinu vzdušných častíc môžu pomôcť zachytiť vysoko účinné vzduchové filtre v klimatizačných a vetracích systémoch.

Mechanické vzduchové filtre

Mechanický filter, ktorého úlohou je odstraňovať častice nečistôt z prúdu vzduchu, sa skladá z média s poréznymi štruktúrami vlákien alebo z membránového materiálu.

Niektoré filtre majú na médiu naviac statický elektrický náboj, ktorý odstraňovanie nečistôt ďalej napomáha.

Poměr částic odstraněných ze vzduchu procházejícího filtrem se nazývá „účinnost filtru“.

Ilustrácie mechanického vzduchového filtra znázorňujúci spôsob odstraňovania častíc zo vzduchu
bg-image

Klasifikácia filtrov

So zavedením novej normy ISO 16890 sa filtre klasifikujú podľa schopnosti odfiltrovať častice určitej veľkosti (tj. Rozmedzie veľkosti častíc ≤ 1 mikrometrov, ≤ 2,5 mikrometrov alebo ≤ 10 mikrometrov). Klasifikácia ISO 16890 je založená na tom, kde sa častice ukladajú v ľudských pľúcach.

Klasifikácia filtra (ISO 16890)

Požadovaná minimálna výkonnosť filtra

Referenčná hodnota pre stanovenie výkonnosti filtra:

 

ePM1, min

ePM2.5, min

ePM10 
ISO ePM1≥ 50%  nanočastice, výfukové plyny, vírusy
ISO ePM2.5 ≥ 50 % baktérie, výtrusy húb a plesní, pele, prášok z tonera
ISO ePM10  ≥ 50 %pele, púštne prach
ISO Coarse  < 50%piesok, vlasy

Účinnost filtra

Účinnosť filtra je pomer častíc odstránených zo vzduchu prechádzajúceho filtrom.

Efektivita znižovanie koncentrácie nečistôt závisí od viacerých faktorov:

účinnosť filtra

Účinnost filtra

veľkosť častíc

veľkosť častíc

Prietok vzduchu filtrom

Prietok vzduchu filtrom

Umiestnenie filtra v systéme HVAC alebo izbovej čističke vzduchu

Umiestnenie filtra v systéme HVAC alebo izbovej čističke vzduchu

činnosť HEPA filtrov (vysoko účinné filtre) pri filtrovaní častíc veľkosti 0,3 mikrometrov je minimálne 99,97%, pričom sú tieto filtre všeobecne oveľa účinnejšie ako filtre zo skupiny ePM1.

Vyššia účinnosť filtra všeobecne znamená vyššiu tlakovú stratu na takomto filtra. Je preto dôležité, aby modernizácia filtra nemala v systéme HVAC negatívny dopad na tlakové straty a / alebo prietok vzduchu.

bg-image

Dezinfekcia vzduchu UV-C svetlom

Vedeli ste, že ultrafialové žiarenie deaktivuje vírusové, bakteriálne a hubové organizmy, ktoré sa potom nedokážu množiť a vyvolávať prípadné choroby?

Deaktivovať mikroorganizmy dokáže celé spektrum UV žiarenia, ale energia UV-C (s vlnovou dĺžkou 200 - 280 nm) má dezinfekčný účinok najvyšší.

Dezinfekcia UV-C svetlom vo vzduchotechnické jednotke

Dezinfekcia a sanitácia pomocou UV-C svetla sa často používa v nemocniciach.

UV-C svetlo však predstavuje pre ľudské telo určité zdravotné riziko.

Ošetrením recirkulačného a čerstvého vzduchu UV-C svetlom priamo vo vzduchotechnických jednotkách možno dosiahnuť čistého vzduchu bez mikróbov, bez toho, aby boli ľudia tomuto škodlivému UV žiareniu vystavení.

Riešenie kvality vnútorného ovzdušia pre každú potrebu

 • Pre váš domov

  Naše klimatizačné a čistiace systémy boli špeciálne navrhnuté tak, aby odfiltrovali znečisťujúce látky a častice a zabezpečili vo vašej domácnosti čerstvejšie vzduch tak, aby každý mohol ľahko a zdravo dýchať.

 • Pre vaše podnikanie

  Čisté a zdravé ovzdušie by nemalo byť len vo vonkajšom prostredí. Naše vysoko výkonné vetracie systémy a klimatizačné jednotky umožňujú každému užívať si výhody čistejšieho vzduchu vnútri, a to dokonca aj v rušnejších komerčných priestoroch.

 • Servis pre kvalitné vnútorné ovzdušie

  Servisní technici zo spoločnosti Daikin vám pomôžu nájsť akúkoľvek slabinu vášho HVAC systému a k jej vyriešeniu ponúknu nielen širokú paletu služieb, ale aj mnohoročné skúsenosti.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?