Skip to main content

Servis pre kvalitné vnútorné vzduchu

Ponuka servisu pre kvalitné vnútorné vzduchu

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Je úplne zásadné, aby systémy HVAC boli inštalované podľa odporúčaní výrobcov a uvedené do prevádzky podľa posledného návrhu.

Montážne firmy väčšinou vykonávajú na mieste nejaké zmeny (napríklad prispôsobujú dĺžku potrubia), čo môže mať významný vplyv na výkon, energetickú účinnosť a kvalitu vnútorného vzduchu.

Kľúčový je výber schválené montážnej firmy, ktorá systém od konkrétneho výrobcu nainštaluje a zabezpečia dohľad, rovnako ako aj výber spoločnosti, ktorá má už s podobnými inštaláciami skúsenosti.

Údržba

Pravidelná údržba vetracích systémov je veľmi dôležitá a mala by byť súčasťou komplexného servisného režimu systému HVAC budovy.

Pri vetracích systémov je čistota obzvlášť dôležitá, pretože prach a nečistoty môžu ovplyvniť ich schopnosť udržiavať kvalitu vnútorného vzduchu.

Súčasťou údržby by mala byť kontrola sania a odťahov, či nevykazujú známky usadzovaniu nečistôt alebo poškodenia poveternostnými vplyvmi či zvieratami, ako aj kontroly potrubných rozvodov a vnútorných jednotiek.

Program Daikin Refilter

Spoločnosť Daikin ponúka program Refilter pre analýzu, optimalizáciu a vylepšenie vášho systému HVAC s celkovým zameraním na kvalitu vnútorného vzduchu.

  • Audit kvality vnútorného vzduchu
  • Program Čerstvý vzduch pre optimalizáciu nastavenia
  • Prispôsobený akčný plán s návrhom zlepšenie a protiopatrení

Naši technici ponúkajú návštevu miesta s kontrolným zoznamom zameraným na kvalitu vnútorného vzduchu.

Podporujeme vás našimi odbornými znalosťami, aby sme overili stav vášho systému HVAC a poskytli vám jasnú správu o stave vášho systému klimatizácie, vzduchotechnických jednotiek, potrubí, vetracích a vnútorných jednotiek.

Identifikujeme okamžitý súbor opatrení, ktoré zlepší schopnosť vášho systému zvýšiť množstvo čerstvého vzduchu a znížiť prašnosť vo vnútorných priestoroch.

Hotelová izba s vstavanou skriňou v dizajne čierneho dreva a bílu orchideí
Ikona kontrolného zoznamu

Our experts offer a site visit with an IAQ oriented technical checklist.

Naši technici ponúkajú návštevu miesta s kontrolným zoznamom zameraným na kvalitu vnútorného ovzdušia.

Logo programu Daikin Filter
Ikona statusu monitorovanie

Podporujeme vás našimi odbornými znalosťami, aby sme overili stav vášho systému HVAC a poskytli vám jasnú správu o stave vášho systému klimatizácie, vzduchotechnických jednotiek, potrubí, vetracích a vnútorných jednotiek.

Majte kvalitu vnútorného vzduchu stále pod kontrolou

Servisní technici zo spoločnosti Daikin vám pomôžu nájsť akúkoľvek slabinu vášho HVAC systému a k jej vyriešeniu ponúknu nielen širokú paletu služieb na mieru, ale aj rozsiahle skúsenosti.

Ilustrácie portfólia servisu kvality vnútorného vzduchu

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?