Skip to main content

Nová administratívna budova pre spoločnosť TKS, ktorá sa zaoberá vybavením hotelov, v Borkene

Borken, Nemecko

Rôzne okolnosti v novom sídle spoločnosti TKS GmbH v Borkene v Severnom Porýní-Vestfálsku si vyžadovali osobitné opatrenia: vysoká hladina podzemnej vody neumožňovala vybudovanie suterénu, čo spôsobilo, že inštalácia technického zariadenia budovy musela byť čo najneviditeľnejšia. Trojuholníkový pozemok umožňoval len mimoriadne úzke stavebné okno pre neobvyklú architektúru budovy. Túžba klienta po veľkom množstve denného svetla a flexibilite v usporiadaní miestností si navyše vyžiadala sofistikované koncepty pre vysokú energetickú účinnosť. Vďaka úzkej spolupráci všetkých zúčastnených strán však bola administratívna budova dokončená podľa plánu v lete 2019.

Základné informácie

Typ nehnuteľnostiKancelárske priestory
Rok výstavby2019
Technické vybavenie

2 x 40 kW tepelné čerpadlo vzduch-voda

2 x jednotka Split

1 x vetracia jednotka Daikin s pripojením ERQ

2 x VAM

1 x ITM s rozhraním WAGO

4 x vnútorné jednotky FWS so studenou vodou

Spoločnosť TKS GmbH je špecialistom na prvotné vybavenie a renováciu počas prebiehajúcej prevádzky v odvetví európskych značkových hotelov a je lídrom na trhu v oblasti poskytovania služieb na kľúč. Spoločnosť sa zameriava aj na udržateľnosť. Interná analýza CSM® sa využíva na analýzu inventára zariadení z hľadiska možnosti opätovného použitia s cieľom šetriť zdroje. Položky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska funkcie, vzhľadu a manipulácie a ktoré možno integrovať bez prestávok, sú zahrnuté do novej koncepcie dizajnu. Niet divu, že tieto hodnoty a ambície si dodávateľ hotelových služieb kládol na prvé miesto aj pri plánovaní vlastného nového firemného sídla v Borkene.

Nová administratívna budova TKS v Borkene poskytuje priestor pre plánovaný rast spoločnosti. © DAIKIN

Dve krídla v trojuholníku

Účastníci výstavby sa vyberajú pri začatí plánovania stavby. V prípade spoločnosti TKS sa tento krok uskutočnil rýchlo: mnohí odborníci sídlia priamo v spoločnosti. Plánovanie interiéru/architektúry a služieb budovy sa uskutočnilo úplne vo vlastnej réžii. „Koordinácia medzi architektúrou a službami budovy sa v procese výstavby často zanedbáva. Avšak skutočnosť, že plánovanie nového sídla spoločnosti sa uskutočnilo úplne vo vlastnej réžii znamenala, že komunikácia medzi zúčastnenými stranami bola veľmi dobrá a všetko prebehlo hladko,“ vysvetľuje Elisabet Sommerfeldt, výkonná riaditeľka a architektka spoločnosti TKS. Celková plocha necelých 2 200 m2 je teraz rozdelená do dvoch krídel, ktoré optimálne využívajú trojuholníkový pôdorys.

Letecké zábery ilustrujú stavebné výzvy, ktoré predstavuje tvar pozemku. © DAIKIN

Vykurovanie, chladenie a vetranie z jedného zdroja

Pri výbere služieb budovy klient venoval osobitnú pozornosť rovnakej značke všetkých zariadení, aby sa predišlo zbytočným rozhraniam, ako aj možnosti vykurovať a chladiť budovu len jedným systémom. Tu spoločnosť Daikin zaujala svojím Kompletným riešením. Teraz dve tepelné čerpadlá vzduch-voda, jedno na každé krídlo, zabezpečujú dokonalú pracovnú klímu v kanceláriách TKS. Vďaka teplovodnému modulu sa nemusí používať žiadny glykol. Tento systém a kryty na ochranu pred poveternostnými vplyvmi ďalej zvyšujú účinnosť jednotiek umiestnených na strechách oboch krídel budovy, pretože odmrazovanie je potrebné len zriedka.

Tepelné čerpadlá sú nainštalované na streche budovy. © DAIKIN

Vetranie zabezpečuje jednotka D-AHU Modular série P s objemovým prietokom vzduchu 3 650 m3 pre vonkajšiu inštaláciu. Pripojený priamy výparník s výkonom 20 kW temperuje privádzaný vzduch do kancelárií. Okrem toho boli nainštalované dva vetracie systémy série VAM s objemom 650 m3 s rekuperáciou tepla na vetranie a odvzdušňovanie.

Klimatizáciu serverovne zabezpečujú Daikin jednotky Split na streche. © DAIKIN

Za klimatizáciu zodpovedá vnútorná jednotka Daikin Perfera. © DAIKIN

Pri inštalácii systémov Daikin na vykurovanie, vetranie a chladenie spoločnosťou TEWA Lüftungs-Klima-Wartungs GmbH z neďalekého Gronau sa kládol dôraz na to, aby boli jednotky neviditeľné. Vďaka ich umiestneniu v prívodných šachtách a na streche sa zachoval extravagantný vzhľad administratívnej budovy, pričom vo vnútri budovy prevláda príjemná klíma.

Štýlové riešenia vo vnútri budovy

Chladiace a vykurovacie stropy odovzdávajú teplo alebo chlad do miestností. Potrubia z nehrdzavejúcej ocele vedú teplú a studenú vodu do stropných kaziet. Vetranie prebieha prostredníctvom prieduchov. Do každej miestnosti je vždy privádzané minimálne množstvo vzduchu. Regulátor prietoku vzduchu umožňuje zvýšiť objem vzduchu v každej miestnosti na vopred nastavené maximum. Regulátory objemového prietoku sa ovládajú prostredníctvom snímača teploty v potrubí a snímača kvality vzduchu, ktoré sú nainštalované v príslušných potrubiach odvádzaného vzduchu v miestnostiach. Ak sa kvalita vzduchu v miestnosti zhorší alebo ak sa zvýši teplota odvádzaného vzduchu z miestnosti, regulátor objemového prietoku sa otvorí a objemový prietok vzduchu sa zvýši. Ak sú kvalita vzduchu a teplota v miestnosti primerané, regulátor objemového prietoku sa uzavrie a objemový prietok vzduchu sa zníži.

Vetranie prebieha cez nenápadné prieduchy v strope. © DAIKIN

Potrubia z nehrdzavejúcej ocele vedú teplo alebo chlad do chladiacich alebo vykurovacích stropov. © DAIKIN

Všetky jednotky sú ovládané Daikin ovládačom Intelligent Touch Manager (iTM). Riadiaci systém s jednoduchým ovládaním zabezpečuje ďalšie úspory energie vďaka inteligentnému riadeniu energie a jednoduchej údržbe a obsluhe. Technológiu Daikin a technológie od iných výrobcov, ako napríklad osvetlenie, čerpadlá a ventilátory, možno tiež ovládať pomocou iTM cez rozhranie WAGO.

Optimálna súhra architektúry a udržateľnosti

Architektonická koncepcia je založená na pôdoryse bez stĺpov, vysokej transparentnosti a vysokom výskyte denného svetla vo všetkých miestnostiach. Cieľom bolo vytvoriť flexibilný koncept, ktorý by umožnil potenciálne využitie miestností ďalšími nájomníkmi. Dispozičné riešenie budovy sa tiež zameralo na plynulosť priestorov, a to v interiéri aj exteriéri, a rovnocennosť jednotlivých kancelárií. Dôležitú úlohu tu zohrávala aj téma udržateľnosti budov a stavebných materiálov: všetky stavebné rozhodnutia vychádzali z požiadaviek vyhlášky o úspore energie (EnEV z roku 2016). Okrem klimatizácie šetrnej ku životnému prostrediu bolo dôležitou otázkou aj tienenie, ktoré nemohlo byť v rozpore so snahou o dostatok denného svetla. V budove zabezpečujú vykurovanie a chladenie stropné plachty, ktoré ponúkajú značné možnosti dizajnu. Pútavá fasáda administratívnej budovy je z regionálnej klinkerovej tehly Ringbrand a koberce výlučne z recyklovaných vlákien. „Sme veľmi spokojní s dobrou súhrou udržateľnosti a architektúry, ktorú sme dosiahli v sídle spoločnosti TKS,“ uzatvára Elisabet Sommerfeldtová.

Nová administratívna budova spoločnosti TKS GmbH v Borkene bola dokončená v lete 2019. © DAIKIN

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?