Skip to main content

Čo treba zvážiť pri výbere tepelného čerpadla pre rezidenčnú budovu

Vzhľadom na to, že spoločnosť si čoraz viac uvedomuje environmentálne aspekty riešení vykurovania, pozitívny vplyv prechodu z tradičných technológií vykurovania na tepelné čerpadlá sa považuje za krok správnym smerom.

Podľa Európskej asociácie tepelných čerpadiel (EPHA) je sektor vykurovania a chladenia zodpovedný za 51 % konečného dopytu po energii v Európe a za 27 % jej emisií CO2 (https://bit.ly/3NFGk0r). To znamená, že je prakticky nemožné uvažovať o minimalizácii nášho vplyvu na životné prostredie bez dekarbonizácie vykurovania a chladenia.

V posledných rokoch získali tepelné čerpadlá na význame ako spôsob dekarbonizácie stavebného sektora. Tepelné čerpadlá môžu zabezpečovať vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody a sú vhodné pre komerčné priestory a rezidenčné budovy, jedno- aj viacrodinné domy. Môžu sa používať pri novostavbách aj pri rekonštrukciách.

Je to veľmi dôležité, pretože vykurovacie systémy vo väčšine mestských budov sa spoliehajú na kotly na fosílne palivá, ktoré využívajú zemný plyn a olej. To znamená, že vykurovanie a príprava teplej pitnej vody predstavujú obrovské percento celkových emisií skleníkových plynov v našich mestách. Očakáva sa, že výberom tepelných čerpadiel namiesto tradičných vykurovacích systémov sa tento trend postupne zmení.

Splnenie potrieb budovy pri súčasnom zvýšení energetickej účinnosti

Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, rezidenčné budovy potrebujú systém, ktorý zabezpečí pohodlie obyvateľov poskytovaním vykurovania alebo chladenia v závislosti od ročného obdobia a teplú pitnú vodu a zároveň bude šetrný k životnému prostrediu a energeticky účinný. Systém tiež musí:

· mať správny výkon pre veľkosť budovy,

· spĺňať obmedzenia týkajúce sa plochy, ktoré môže malá rezidenčná budova predstavovať,

· ľahko sa prispôsobiť aktuálnym požiadavkám budovy v rôznych častiach dňa alebo roka.

Nízke kombinované emisie CO2

Aby mal systém maximálny vplyv na dekarbonizáciu vykurovania a chladenia v našich domácnostiach, je veľmi dôležité vybrať si tepelné čerpadlo, ktoré je energeticky čo najúčinnejšie a používa chladivo s nízkym potenciálom spôsobovať globálne otepľovanie (GWP). To znamená, že systém môže zaručiť nízke nepriame emisie CO2 z nízkej spotreby energie aj z chladiva s nízkym GWP.

Riešením sú tepelné čerpadlá novej generácie, ktoré používajú chladivo R-32. Toto chladivo veľmi účinne prenáša teplo a v porovnaní s tradičnými chladivami dokáže výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie. Pomer sezónnej energetickej účinnosti (SEER) jednotiek s chladivom R-32 je vyšší ako u bežných chladív (R-410A), pričom spotreba energie v špičke je nižšia.

R-32 má tiež nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP), pričom jeho GWP je 675. R-32 môže tiež znížiť objem náplne o 30 % v porovnaní s tradičnými chladivami, ako je R-410A. Výsledkom je až 76 % zníženie emisií CO2 v porovnaní napríklad s bežnou technológiou využívajúcou R-410A.

Ďalším dôležitým aspektom je regenerácia. Keďže R-32 nie je zmesou chladív, možno ho pred opätovným použitím ľahko regenerovať, napríklad počas údržby. To z neho robí ešte ekologickejšie riešenie.

Na streche továrne CI Factory sa nachádza nielen spomínané fotovoltaické pole, ale aj štyri vzduchom chladené chladiče Daikin špeciálne navrhnuté pre „zelenú“ architektúru budovy. Každý z nich má v kaskáde výkon 820 kW a zabezpečuje efektívnu klimatizáciu logistických a výrobných procesov. © DAIKIN

Kompaktné rozmery

Ďalším aspektom, ktorý je potrebné zvážiť, je plocha. Malé rezidenčné budovy môžu zvyčajne vyhradiť len veľmi malý priestor pre zariadenia HVAC, najmä ak ide o projekt rekonštrukcie budovy. To znamená, že je dôležité vybrať si tepelné čerpadlo, ktoré dokáže poskytnúť všetok potrebný výkon a energetickú účinnosť, a zároveň zachovať čo najkompaktnejší rozmer jednotky.

Nový malý invertorový chladič R-32

Nová séria malých invertorových chladičov a tepelných čerpadiel s chladivom R-32 môže byť mimoriadne cennou voľbou pri ekologizácii relatívne malých rezidenčných budov, ako sú jedno- alebo viacrodinné domy.

Séria malých invertorových chladičov R-32 je radom vzduchom chladených jednotiek so špirálovým kompresorom, ktoré zabezpečujú vykurovanie alebo chladenie v závislosti od sezónnych potrieb a teplú pitnú vodu do 60 °C. Môžu pokrývať výkony od 16 kW do 90 kW pri mimoriadne kompaktných rozmeroch. Verzia s tepelným čerpadlom je vhodná pre teploty okolia od -20 °C do 35 °C (režim vykurovania).

Medzi vynikajúce funkcie, ktoré sa ponúkajú v štandardnej výbave, patria špirálové kompresory s DC invertorom navrhnuté spoločnosťou Daikin, vysoko účinné DC invertorové ventilátory, tiež navrhnuté spoločnosťou Daikin, s voliteľným tichým režimom a súprava invertorového čerpadla s nízkym aj vysokým výtlakom.

Tieto komponenty robia z malého invertorového chladiča kompletný invertorový rad, ktorý rieši zmeny zaťaženia a zabezpečuje, aby vykurovací systém dodával presne to, čo je potrebné v rôznych časoch dňa, čím sa zvyšuje energetická účinnosť systému.

Séria obsahuje aj rozšírenú možnosť pripojenia k internetu prostredníctvom internetu vecí (IoT) na špecializovanú mobilnú konfiguračnú aplikáciu na uľahčenie používania.

Séria malých invertorových chladičov R-32 je mimoriadne spoľahlivá vďaka rozsiahlym skúsenostiam spoločnosti Daikin s vývojom technológie R-32, ktorá je v súčasnosti štandardom v rezidenčnom sektore.

Daikin sa zameriava na chladivo R-32 od roku 2012, keď nahradila chladivo R-410a chladivom R-32 vo väčšine výrobkov rezidenčnej klimatizácie. Odvtedy Daikin presadzuje svoj záväzok používať toto chladivo a rozširuje ho aj na aplikované výrobky.

V roku 2018 bola spoločnosť Daikin prvým inovátorom aj v priemyselnom a komerčnom sektore, keď sa zapísala do histórie uvedením prvých chladičov s chladivom R-32, po ktorých v tom istom roku nasledovali Scroll chladiče s funkciou Free cooling a v roku 2020 tepelné čerpadlo s chladivom R-32.

V súčasnosti má spoločnosť Daikin najvyšší počet systémov s chladivom R-32 na svete. Svedčí to o skúsenostiach, znalostiach, kvalite a spoľahlivosti jej výrobkov s R-32.

Viac informácií o tom, že sme priekopníkmi vo vývoji technológie R-32, nájdete tu

Máte záujem o ďalšie informácie o novom malom invertorovom chladiči Daikin R-32? Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?