Skip to main content

L1 DOT komplex Poľsko

Krakov, Poľsko

Dokonalosť v procese tvorby: Spoločnosť Daikin sa spojila s projektantmi budov, aby maximalizovala hodnotenie BREEAM* svojich komerčných tepelných čerpadiel

Daikin v spolupráci so zákazníkmi pracuje na vývoji riešení systémov budov, ktoré sú otestované pre budúcnosť a pomáhajú dekarbonizovať budovy. Pokročilá technológia spolu s hlbokým pochopením fungovania budov urobili zo spoločnosti Daikin prirodzeného partnera pri návrhu systému HVAC pre nový kancelársky komplex, ktorý bol vyvinutý tak, aby spĺňal prísne normy pre ekologické budovy.

Nový systém HVAC obsluhuje plochu 64 000 m2, ktorá zahŕňa šesť poschodí a suterén v rámci budovy L1, ktorá je súčasťou komplexu DOT v Krakove.

Celkové riešenie systému zahŕňa tepelné čerpadlá VRV, multi scroll chladiče a VZT jednotky, ktoré sú centrálne riadené prostredníctvom mini systému riadenia budov (BMS) Intelligent Touch Manager Daikin.

Celoročný komfort

Systém VRV zabezpečuje súčasné chladenie a vykurovanie, čo poskytuje flexibilitu pri vytváraní rôznych klimatických zón, ktoré spĺňajú teplotné potreby jednotlivých nájomníkov. Vďaka technológii rekuperácie tepla sa dosahujú úspory energie spätným získavaním prebytočného tepla a jeho prerozdeľovaním na miesta, kde je potrebné na iných miestach v budove, čo je ideálne pre projekty, kde orientácia vytvára chladnejšie oblasti počas celého dňa. Súčasťou konečného riešenia je aj inštalácia zariadenia Daikin Sky Air séria Alpha, ktoré dodáva chladenie do serverovne s prestriedávaním.

Konzistentný prívod čerstvého vzduchu

Čerstvý vzduch zabezpečujú VZT jednotky Daikin, ktoré sú pripojené k 3 multiple scroll chladičom na ohrev alebo ochladenie 36 000 m² čerstvého vzduchu dodávaného do budovy každú hodinu. Ventilačný systém vybavený snímačmi CO2 zabezpečuje čistý vzduch pre používateľov budovy a zároveň zabraňuje nadmernému vetraniu a s tým spojeným energetickým stratám.

Centrálne ovládanie

Daikin mini systém BMS Intelligent Touch Manager umožňuje inteligentné ovládanie prostredníctvom jednoducho použiteľnej a intuitívnej plnofarebnej dotykovej obrazovky. Systém mini BMS ponúka priamy prístup, ktorý umožňuje pracovníkom správy budovy centrálne sledovať a optimalizovať spotrebu energie celého systému a zároveň zabezpečuje individuálny komfort v celom rozsahu zón.

* BREEAM je registrovaná ochranná známka spoločnosti BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).

bg-image

Spolu tvoríme trvalo udržateľnú budúcnosť: Naše odborné znalosti presahujú rámec podpory produktov, aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše ekologické ciele pri dodržaní rozpočtu

Požiadavky na projekt

Klimatizácia
Teplovzdušná clona
Čistenie vzduchu
Ovládať
Vykurovanie
Teplá voda
Chladenie
Vetranie

Rok inštalácie

2019

Nainštalované systémy

  • 33 jednotiek VRV IV s rekuperáciou tepla
  • 325 kanálových jednotiek FXSQ
  • Sky Air séria Alpha
  • 3 multi-scroll chladiče pripojené k 3 VZT jednotkám
  • Miestne káblové ovládače + iTM mini BMS

Odborná podpora

Projektový tím sa snažil získať pre budovu akreditáciu BREEAM, aby preukázal opatrenia prijaté na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a vytvorenie zdravého a pohodlného kancelárskeho prostredia. Akreditovaní odborníci Daikin, ktorí spolupracovali s developermi budovy L1, spolupracovali s projektovým tímom na maximalizácii hodnotenia BREEAM budovy. Odborné znalosti Daikin v oblasti ovzdušia, v kombinácii s jej povesťou v oblasti inovácií a moderných technológií, boli úspešne využité na pomoc pri zabezpečení najlepšieho výsledku, čo sa prejavilo v hodnotení BREEAM „Excellent“.

Tepelné čerpadlá Daikin môžu prispieť v 6 z 10 kategórií BREEAM, čo predstavuje až 30 kreditov. Okrem toho náš hĺbkový vyhodnocovací hárok poskytuje základňu dôkazov pri žiadosti o kredity BREEAM, čím šetrí čas tímu projektového manažmentu. V závislosti od aplikácie a klimatických podmienok možno počas prevádzky s voľným chladením zabezpečiť až 100 % čerstvého vzduchu.

Podpora spoločnosti Daikin presahuje rámec plánovania a realizácie a zahŕňa aj aktívnu následnú starostlivosť zameranú na predĺženie životnosti systému a optimalizáciu výkonu. Nepretržité monitorovanie účinnosti systému prostredníctvom cloudových riešení Daikin odhaľuje problémy skôr, ako nastanú, a pomáha kontrolovať spotrebu energie pri zachovaní kvality vzduchu v interiéri.

Certifikácia BREEAM ponúka mnoho výhod. Zvyšovanie environmentálnej hodnoty budov pomáha prilákať nájomníkov a zároveň udržiavať nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu. Náklady na renováciu sa tiež minimalizujú vďaka zabudovanej flexibilite systému a otestovaniu pre budúcnosť vo vzťahu k dodržiavaniu legislatívy.

V spolupráci so zákazníkmi skúmame udržateľné riešenia na zlepšenie výkonnosti budov a optimalizáciu spotreby energie.

Obehové hospodárstvo chladív

Nad rámec aktuálneho hodnotenia BREEAM ponúka spoločnosť Daikin chladiace systémy a systémy VRV s recyklovaným chladivom. Tým sa zabráni ročnej výrobe viac ako 400 000 kg nového chladiva. Spolupráca pre budúcnosť

Ďalšie informácie o Daikin riešeniach pre zelené budovy nájdete na adrese: https://www.daikin.sk/sk_sk/installers/support/get-certifications.html

Plánovanie

Spojte sa s akreditovanými odborníkmi Daikin, ktorí ponúkajú poradenstvo a riešenia na dosiahnutie udržateľného výkonu vašej budovy.

Bežná budova

Výsledkom certifikácie BREEAM je zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, prenájmu alebo lízingu.

Komplex budov

Systémy VRV Daikin ponúkajú komerčným budovám maximálnu flexibilitu pri obmedzených priestorových požiadavkách a nižších prevádzkových nákladoch.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?