Skip to main content

Splnenie potrieb nemocnice v oblasti chladenia a udržanie nízkeho príkonu

Spoločnosť Daikin nedávno dodala chladiče pre jednu z najväčších súkromných nemocníc v Katare. Nemocnica má svetoznáme medzinárodné väzby a poslanie poskytovať optimálnu starostlivosť o pacientov využívaním bezkonkurenčných a moderných služieb. Z tohto dôvodu potrebovali spoľahlivú a modernú technológiu, ktorá by dokonale spĺňala potreby zariadenia s 224 lôžkami, ktoré zahŕňa aj 11 IPU (jednotiek integrovaných procedúr), 15 NICU (jednotiek intenzívnej starostlivosti o novorodencov), 8 CCU (jednotiek koronárnej starostlivosti), 17 pediatrických a 12 JIS (jednotiek intenzívnej starostlivosti), a to všetko na ploche 101 000 m2.

Nainštalované produkty

8x EWAD- C
Chladiaci výkon: 11000 kW

O produktoch a projekte

V prípade tohto projektu boli hlavnou potrebou chladiče s nízkym príkonom. Vysoká účinnosť a obmedzený príkon boli nevyhnutné, pretože nemohli spotrebovať viac energie, ako už bolo budove pridelené vládou. Z tohto dôvodu sa konzultanti pre tento projekt rozhodli pre verziu týchto chladičov s najvyššou účinnosťou. Potrebovali to, aby splnili potreby zaťaženia nemocnice a zároveň udržali nízky príkon chladičov. Ostatní výrobcovia, ktorí poskytujú rovnaký chladiaci výkon, vyžadujú vyšší príkon.

Ďalším dôvodom výberu značky Daikin bola spoľahlivosť. Tieto chladiče budú inštalované na streche zariadenia v blízkosti mora a budú na ne priamo dopadať slnečné lúče. Hoci to jednoznačne vytvára podmienky, ktoré by mohli byť pre chladiče ťažko znesiteľné, konzultanti majú s firmou Daikin veľmi dobré skúsenosti z podobných projektov, preto sa rozhodli potvrdiť svoju dôveru v túto značku. Okrem toho sa zákazníci rozhodli nechať jednotky otestovať v závode Daikin Applied Europe, kde sa prevádzkové podmienky zopakovali v špeciálnej klimatickej komore. Jednotky sa testovali pri teplotách od 46 °C do 52 °C, aby sa zabezpečilo a preukázalo, že v týchto podmienkach môžu fungovať podľa očakávania.

Spoľahlivosť bola veľmi dôležitá, pretože chladiče budú zabezpečovať chladenie zariadení na viacerých citlivých miestach vrátane miestností s magnetickou rezonanciou a počítačovou tomografiou. Spoľahlivé riešenie bolo teda základom, aby sa zabezpečilo pohodlie pacientov aj procesné potreby nemocnice.

Viac informácií o technológii skrutkových kompresorov Daikin

Spoločnosť Daikin má za sebou vedúce postavenie v oblasti chladičov s jednoskrutkovým kompresorom, ktoré sa už 20 rokov inštalujú po celom svete.

Skrutkový kompresor Daikin okrem toho, že je známy svojou účinnosťou, ponúka aj veľkú spoľahlivosť. Na rozdiel od štandardného skrutkového kompresora využíva jednu hlavnú skrutku, ktorá sa spája s dvoma hviezdicovými rotormi a vytvára objemovo zodpovedajúci kompresný cyklus. Vďaka hlavnému rotoru, ktorý je vyvážený v radiálnom aj axiálnom smere, má ložisko kompresora mimoriadne vysokú spoľahlivosť. Preto môže byť jeho životnosť dlhšia ako pri iných skrutkových kompresoroch. Jednoskrutkový kompresor má len tri pohyblivé časti, čo znižuje možnosť poruchy a udržiava nízke prevádzkové náklady.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?