Skip to main content

Naozaj R-32 stráca význam v oblasti chladív?

Keďže nepravdivé informácie sa môžu stať bežnými a časom sa ľahko zafixujú v mysliach ľudí, ANSWERING MISBELIEFS je séria článkov, ktoré rozoberajú nepravdivé informácie, aby priniesli hodnotu do tohto sektora a pomohli ľuďom robiť informované rozhodnutia pri práci na projektoch vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC).

Chladivá s nízkou hodnotou GWP

Keďže predpisy týkajúce sa F-plynov sú čoraz prísnejšie, chladivá s nízkou hodnotou GWP získavajú čoraz väčšiu pozornosť.

Trendom na aplikovanom trhu je presadzovanie zmesí R-32 ako ekologicky udržateľnejších a vhodnejších ako čisté chladivo R-32. Chladivo R-32 akoby strácalo v tomto sektore na význame.

Hoci by sa mala podporovať rozmanitosť výberu chladiva v odvetví, uvedená myšlienka sa opiera o zavádzajúce marketingové tvrdenia, ktoré neprinášajú sektoru nič dobré.

Viac informácií o filozofii spoločnosti Daikin k chladivám nájdete tu.

Hoci čisté chladivo R-32 má o niečo vyššiu hodnotu GWP ako jeho zmesi, z regulačného hľadiska neexistuje žiadne obmedzenie jeho používania. Platí to tak pre aplikovaný sektor (komerčná a priemyselná klimatizácia), ako aj pre použitie v domácnostiach. To znamená, že čisté chladivo R-32 aj jeho zmesi plne vyhovujú platným predpisom.

Prečo sa teda zmesi R-32 propagujú ako udržateľnejšia možnosť? A sú zmesi R-32 udržateľnejšie? Aby sme odpovedali na tieto otázky, pozrime sa bližšie na R-32 a jeho udržateľnosť, aby sme zistili, či by R-32 mohol byť súčasťou obehového hospodárstva chladív.

Zloženie chladiva R-32

Hoci sa zmesi chladiva R-32 a čisté chladivo R-32 môžu používať v tom istom portfóliu výrobkov, sú veľmi odlišné, najmä ak zvážite vlastnosti každého z nich z hľadiska jeho zloženia.

Zmesi R-32 sa propagujú ako udržateľnejšie, pretože majú nižšiu hodnotu GWP. Zohľadňuje sa však len úroveň GWP a neberie sa do úvahy, že chladivo R-32 môže byť súčasťou obehového hospodárstva chladív.

Ako čisté a jednozložkové chladivo má R-32 všetky vlastnosti potrebné na to, aby sa dalo ľahko zhodnotiť, recyklovať alebo regenerovať a vstúpiť na trh s recyklovanými chladivami a opätovne použiť.

Dostupnosť R-32

Väčšia dostupnosť chladiva R-32 na trhu v porovnaní so špecializovanými alternatívami, ako sú zmesi R-32, robí z R-32 vhodnú možnosť na recykláciu, ktorá má zmysel len v prípade široko používaných a vo veľkej miere dostupných chladív. Podľa štatistík Eurovent sa R-32 stal na trhu štandardom, pričom počet inštalácií chladičov a tepelných čerpadiel s R-32 je päťkrát vyšší v porovnaní s technológiami aplikovaných zmesí R-32. Ak vezmeme do úvahy rezidenčné inštalácie, význam chladiva R-32 je ešte jasnejší.

Možnosť recyklácie chladiva R-32 eliminuje vplyv jeho likvidácie na životné prostredie, čo vedie k novému scenáru, v ktorom sa chladivo R-32 považuje za rovnako ekologické ako akákoľvek iná možnosť.

Záver

Ako sme videli, je nesprávne vyhlásiť, že chladivo R-32 je v dnešnom prostredí chladív irelevantné. Hoci je R-32 rovnako udržateľné ako zmesi R-32, skutočnosť, že ho možno recyklovať alebo regenerovať, zvyšuje jeho ekologickú šetrnosť.

Hľadáte ďalšie informácie o chladive R-32? Kontaktujte nás a prihláste sa na odber nášho bulletinu.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?