Skip to main content

Rozšírenie programu obehového hospodárstva L∞P Daikin o chladiče

Spoločnosť Daikin Applied Europe nedávno rozšírila program L∞P Daikin o chladiče. Počnúc certifikovaným regenerovaným chladivom R-134a pre skrutkové kompresorové chladiče je teraz čas oznámiť ďalšie rozšírenie programu aj o regenerované chladivo R-32.

Daikin je tak jediným výrobcom, ktorý aktívne podporuje a dodáva jednotky s regenerovanými chladivami, a to pre širokú škálu výrobkov, od skrutkových a špirálových kompresorových jednotiek až po odstredivé kompresory.

Dostupnosť R-32

Práve väčšia dostupnosť chladiva R-32 na trhu v porovnaní s alternatívnymi možnosťami, ako sú zmesi, umožňuje regeneráciu R-32. V skutočnosti je regenerácia reálnou možnosťou len pre široko používané a vo veľkej miere dostupné chladivá. Samotný trh skutočne urobil z chladiva R-32 štandard, keďže podľa štatistík Eurovent je počet inštalácií chladičov a tepelných čerpadiel s R-32 päťkrát vyšší ako súčet inštalácií technológií aplikovaných zmesí R-32. A ak sa zohľadnia aj rezidenčné inštalácie, potom je význam chladiva R-32 jasný.

Možnosť regenerácie chladiva R-32 teda robí z R-32 ekologicky udržateľnú voľbu rovnako ako iné možnosti, alebo dokonca viac, pretože možnosť regenerácie R-32 eliminuje vplyv jeho likvidácie na životné prostredie.

Používanie regenerovaného chladiva R-32 spoločnosťou Daikin v chladičoch

Rovnako ako regenerované chladivo R-134A, aj regenerované chladivo R-32 používa spoločnosť Daikin Applied Europe na princípe energetickej rozvodnej siete (t. j. princíp alokácie).

Jasným príkladom je spôsob, akým dodávatelia energie dodávajú energiu do energetickej siete, pričom využívajú elektrickú energiu pochádzajúcu z rôznych zdrojov (zelených a nezelených) a následne využívajú princíp alokácie na to, aby energiu dodanú v rámci konkrétnej zmluvy vyhlásili za zelenú energiu. To je samozrejme možné len pri zohľadnení celkovej bilancie zdrojov energie.

Podobne aj spoločnosť Daikin Applied Europe používa na plnenie nových chladičov kombináciu regenerovaného a nového chladiva. V dôsledku tohto prístupu sú do programu L∞P Daikin zahrnuté nasledujúce produktové rady využívajúce špirálové kompresory:

  • EWAT-B- vzduchom chladené chladiče len na chladenie

  • EWYT-B- vzduchové tepelné čerpadlá

  • EWAT-CZ vzduchom chladené chladiče len na chladenie so špirálovými invertorovými kompresormi Daikin

  • EWYT-CZ vzduchové tepelné čerpadlá so špirálovými invertorovými kompresormi Daikin

Regenerované chladivo a proces regenerácie

Všetko sa začína recykláciou chladiva (buď R-134a alebo R-32) z budov prostredníctvom siete realizačných firiem. Chladivo sa potom regeneruje, čo znamená, že sa obnovia jeho pôvodné vlastnosti a kvalita, ako je uvedené vyššie.

Regenerácia chladiva je definovaná ako spracovanie použitých chladiacich plynov tak, aby spĺňali špecifikácie na opätovné použitie*. Služby regenerácie boli navrhnuté s cieľom znížiť vplyv chladív na životné prostredie a umožniť opätovné použitie existujúcich chladív, čím sa predíde potrebe výroby nových chladív*.

Regenerované chladivo je jednoducho recyklovaný chladiaci plyn, ktorý sa opätovne spracuje tak, aby mohol poskytovať a zodpovedať výkonu a kvalite novej látky. Tento aspekt zabezpečujú postupy dodávateľa Daikin a príslušné testovanie dodávky, ktorá spĺňa požiadavky AHRI700 (čistota >99,5 %) a následne je certifikovaná ako rovnako kvalitná ako nové chladivo.

Prístup spoločnosti Daikin k obehovému hospodárstvu

Cieľom programu L∞P Daikin je vytvoriť obehové hospodárstvo chladív, podporiť environmentálnu politiku spoločnosti Daikin Industries do roku 2050 a každoročne zabrániť výrobe viac ako 400 000 kg nových chladív, vrátane R-134a, R-410A a R-32, ročne.

Táto iniciatíva je jedným z mnohých krokov, ktoré spoločnosť Daikin podniká, aby sa sektor HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia) stal environmentálne udržateľnejším.

Spoločnosť Daikin Applied Europe, európska centrála pre vývoj a výrobu technológií HVAC, vyvinula úsilie na zabezpečenie dodávok regenerovaného chladiva R-134a a R-32. To umožnilo, aby sa výrobky Daikin Applied R-134a a R-32 stali súčasťou programu L∞P, rovnako ako VRV využívajúce R-410A, ktoré boli medzi prvými výrobkami zapojenými do tohto programu.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?