Skip to main content

Trvalo dobré podnikateľské prostredie

Bergheim, Nemecko

Pri novostavbe nákupného centra Intro Bergheim s 22 maloobchodnými predajňami v centre Bergheimu pri Kolíne nad Rýnom sa pozornosť sústredila na individuálne požiadavky na komfort klímy, ako aj na energeticky čo najefektívnejšiu prevádzku služieb budovy. Aby bolo možné splniť individuálne želania nájomcov v oblasti klimatizácie, Intro Bergheim stavil na celkovú koncepciu založenú na technológii tepelných čerpadiel v kombinácii s vetracími systémami pre decentralizovanú klimatizáciu a vetranie. Pobočka Zimmer & Hälbig GmbH v Osnabrücku naplánovala a nainštalovala všetky technické zariadenia budovy na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vytváranie takzvaných 360° konceptov služieb budov, sa pri projekte v Bergheime rozhodla pre systémovú technológiu od spoločnosti Daikin. Spoločnosť Daikin ako „komplexný“ výrobca pre vykurovanie, klimatizáciu, vetranie a systémové riadenie si získala projektantov zo spoločnosti Zimmer & Hälbig. Napríklad predajne potravín Aldi a HIT, predajňa elektroniky Expert a verejné priestory nákupného centra sú klimatizované systémami Daikin. Všetky ostatné menšie obchody sú napojené na vetrací systém Daikin.

Koncom roka 2019 bolo v centre okresného mesta Bergheim v Kolíne nad Rýnom otvorené moderné obchodné centrum Intro Bergheim s približne 19 500 m2 maloobchodných a obchodných priestorov. Atraktívne nákupné centrum s pestrou ponukou maloobchodných a potravinárskych prevádzok teraz dopĺňa panorámu mesta na mieste, kde sa predtým nachádzala miestna autobusová stanica. Medzi nájomcov patria predajne potravín Aldi a HIT, obchod s elektronikou Expert a rôzne menšie maloobchodné a potravinárske predajne. Autobusová stanica bola integrovaná do centra. Výstavba nákupného centra na mieste bývalej autobusovej stanice a v blízkosti železničnej stanice Bergheim DB sa uskutočnila bez prerušovania autobusovej a železničnej prevádzky miestnej osobnej dopravy, čo viedlo k vzniku trochu stiesneného priestoru.

Výzva: rôzne požiadavky nájomcov

Obchodní zákazníci klimatizačnej technológie sa zohľadnili už v počiatočnom štádiu plánovania centra Intro Bergheim. Veľký počet nájomcov bol už pred dokončením dohodnutý (Aldi, Expert). Okrem vysoko účinnej technológie HVAC sa veľký dôraz kládol na dodržanie všetkých zákonných ustanovení vyhlášky o úspore energie (EnEV) s ohľadom na hodnoty COP technológie budovy. Rovnako dôležité boli aj nízke hodnoty akustického tlaku, keďže centrum Intro Bergheim sa nachádza v obytnej zóne, a preto musia služby v budove fungovať ticho. Hlavnou výzvou bolo spojiť rôzne plánovacie želania a špecifikácie nájomcov pod jeden povestný „klobúk“ počas prebiehajúcej fázy výstavby.

Zamerali sme sa na individuálne požiadavky na klimatický komfort, ako aj na energeticky čo najefektívnejšiu prevádzku služieb budovy pri novej výstavbe nákupného centra Intro Bergheim s 22 predajňami v centre mesta Bergheim pri Kolíne nad Rýnom.

Systémový partner pre 360° technológiu budov

Spoločnosť Zimmer & Hälbig GmbH, ktorá má viac ako 190 zamestnancov na štyroch miestach v Nemecku, je projekčnou aj stavebnou spoločnosťou. Spoločnosť Zimmer & Hälbig sa spoľahla na prístup kompletných riešení Daikin, aby mohla klimatizovať maloobchodné a obchodné priestory v Bergheime energeticky účinným a klimaticky šetrným spôsobom. „Náš prístup v spoločnosti Zimmer & Hälbig spočíva v tom, že našim zákazníkom poskytujeme koncepcie služieb pre budovy na mieru a systémového partnera. S našimi zamestnancami sa staráme o plánovanie, inštaláciu a údržbu, a tak pokrývame celé spektrum stavebných technológií. Preto sme si pre centrum Intro Bergheim vybrali systémy Daikin,“ vysvetľuje Carsten Elixmann, vedúci pobočky Osnabrück spoločnosti Zimmer & Hälbig GmbH. Spoločnosť Daikin dokáže svojím širokým portfóliom produktov pokryť až 90 % technického vybavenia budovy. Vykurovanie, klimatizácia, vetranie a celkové riadenie systému tak pochádzajú z jedného zdroja, sú dokonale koordinované a v konečnom dôsledku šetria náklady na inštaláciu a údržbu. Takto sa dajú vzájomne prepojené systémy optimalizovať z hľadiska energie, údržby a riadenia a kombinovať bez problémov s kompatibilitou. Počas životného cyklu budovy možno dosiahnuť zníženie rozhraní a nákladov a zároveň výrazné úspory energie a CO2. Marcel Wünning, projektový manažér pre chladiace a klimatizačné systémy v spoločnosti Zimmer & Hälbig GmbH, dodáva: „Ďalšími argumentmi v prospech spoločnosti Daikin boli veľmi dobrá dlhoročná spolupráca, intuitívna použiteľnosť zameraná na zákazníka, bezpečná funkčnosť riešení Daikin, ako aj ich priateľský a kompetentný zákaznícky servis.“

Tepelné čerpadlo – ekologicky a ekonomicky rozumné

Pobočka Zimmer & Hälbig GmbH v Osnabrücku vyvinula a realizovala koncept klimatizácie v spolupráci so spoločnosťou Daikin a generálnym dodávateľom Bauwens. Vzhľadom na všeobecné podmienky sa spoločnosť Zimmer & Hälbig rozhodla použiť energeticky úsporné systémy tepelných čerpadiel, ktoré súčasne vykurujú aj chladia. Tepelné čerpadlá vyrábajú až 75 % potrebnej energie z obnoviteľného zdroja vzduchu. To dáva ekologický a ekonomický zmysel. Vzhľadom na obmedzený dostupný priestor boli všetky vonkajšie jednotky umiestnené na parkovisku nad nákupným centrom.

Kombinácia účinných tepelných čerpadiel a vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla je vysoko efektívna.

Konfigurácie na mieru pre vetranie a klimatizáciu

Energeticky účinné riešenia na minimalizáciu nákladov počas celkovej životnosti klimatizačného systému majú pre maloobchodný sektor zásadný význam. Pokiaľ ide o veľké obchodné priestory centra Intro Bergheim, spolu s nájomcami sa vytvorili individuálne klimatické koncepcie, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky používateľov budovy. Obchod s elektronikou má napríklad prirodzene iné požiadavky na klimatizáciu ako predajne potravín Aldi a HIT.

Spoločnosť Daikin ponúka komerčným zákazníkom takzvané kompletné balíky Plug&Play, t. j. hotové kombinácie tepelných čerpadiel (technológia VRV alebo kondenzačné jednotky ERQ) na vykurovanie a chladenie s vetracími jednotkami Daikin. To ponúka vysoký nárast účinnosti a komfortu počas celého roka a uľahčuje a urýchľuje inštaláciu. Kombinácia účinných tepelných čerpadiel a vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla je vysoko efektívna. Komerčné budovy, ako je napríklad nákupné centrum Intro Bergheim, často pracujú v režime chladenia, aj keď vonkajší vzduch je príliš studený na to, aby sa mohol viesť dovnútra bez úpravy. V takom prípade sa teplo z odvádzaného vzduchu z predajných priestorov využíva na predohrev privádzaného studeného čerstvého vzduchu. Studený alebo teplý vonkajší vzduch sa pripraví pomocou rotačných výmenníkov tepla vo vetracích jednotkách. Je však potrebný ďalší zdroj vykurovania alebo chladenia, pretože rekuperácia tepla nie je vždy dostatočná na dosiahnutie požadovanej teploty v miestnosti. Tu tepelné čerpadlá Daikin ponúkajú energeticky účinné riešenie. Tepelné čerpadlo napája tak výmenník vo vetracej jednotke, ktorý ďalej ohrieva alebo ochladzuje čerstvý vzduch, ako aj vnútorné jednotky v predajniach a kanceláriách. Marcel Wünning, projektový manažér pre chladiace a klimatizačné systémy v spoločnosti Zimmer & Hälbig GmbH, vysvetľuje: „Obstaranie tepelného čerpadla a vetracej technológie z jedného zdroja nielenže znížilo náklady, ale zaručuje aj bezproblémovú a bezpečnú komunikáciu medzi oboma systémami.“

V centre Intro Bergheim sa používajú takzvané kompletné balíky Plug&Play Daikin. Ide o hotové kombinácie tepelných čerpadiel (technológia VRV alebo kondenzačné jednotky ERQ) na vykurovanie a chladenie s vetracími jednotkami Daikin.

Flexibilná zmena harmonogramu vďaka koncepcii decentralizovanej klimatizácie

Počas prebiehajúcej fázy výstavby si zmena nájomcu vyžiadala zmenu harmonogramu. Flexibilná zmena harmonogramu nebola problémom vďaka koncepcii decentralizovanej klimatizácie. Ani v budúcnosti nebudú zmeny nájomcov alebo prestavby predstavovať pre služby budovy takmer žiadne problémy, pretože vďaka technológii tepelného čerpadla možno každé poschodie budovy plánovať decentralizovane a zostane plne funkčné. Takto sa dajú flexibilne riešiť rôzne požiadavky budúcich nájomníkov. Ak sa nehnuteľnosť predá alebo je určená na iný účel, alternatívne využitie sa dá dosiahnuť bez problémov a výrazných nákladov na prestavbu.

Aldi:

Pobočka Aldi v centre Intro Bergheim má predajnú plochu 1 200 m2. Klimatizáciu a vetranie zabezpečuje kombinácia kompaktnej invertorom riadenej kondenzačnej jednotky Daikin ERQ s R-410A pre mono prevádzku a vetracej jednotky Daikin pre objemový prietok vzduchu 6 600 m³/h. Systém dokáže flexibilne reagovať na meniace sa zaťaženie a prispôsobiť sa potrebám nájomcu. Kancelárske priestory a priestory pre zamestnancov pripojené k predajným priestorom sú klimatizované klimatizačnou jednotkou Split s chladiacim výkonom 6 kW. Vyznačuje sa nízkou hlučnosťou a mimoriadne nízkou spotrebou energie. V interiéri sa používa stropná jednotka Daikin. Vyznačuje sa elegantným dizajnom, keďže lamely sú integrované do stropu.

HIT:

S podlahovou plochou približne 3 000 m2 je pobočka HIT najväčším obchodným priestorom v centre Intro Bergheim. Aj tu sa používa invertorom riadená kondenzačná jednotka ERQ s chladivom R-410A a chladiacim výkonom 12 kW, ako aj tepelné čerpadlo VRV s chladiacim výkonom 65 kW. Sú kombinované s vetracou jednotkou Daikin, ktorá pripravuje objemový prietok vzduchu 25 700 m³/h. Predajný priestor pobočky HIT je klimatizovaný 15 kazetovými jednotkami Daikin, pričom ďalšie dve vnútorné jednotky sú nainštalované v predajnej časti pre ovocie a zeleninu. S výškou len 245 mm je stropná jednotka najtenšia vo svojej triede; problémom nie sú ani úzke podhľady. Jednotka dokáže automaticky prepínať medzi režimom chladenia alebo vykurovania, aby bezpečne udržiavala nastavenú teplotu. Môže sa však používať tiež len na vetranie bez zmeny teploty v miestnosti. Kancelárske priestory a priestory pre zamestnancov v spoločnosti HIT sú klimatizované pomocou systému Split s chladivom R-32 a chladiacim výkonom 2,4 kW.

Predajný priestor pobočky HIT je klimatizovaný 15 kazetovými jednotkami Daikin, pričom ďalšie dve vnútorné jednotky sú nainštalované v predajnej časti pre ovocie a zeleninu.

Predajňa elektroniky Expert

V predajni elektroniky Expert s predajnou plochou 1 450 m2 sa používa inovatívne zariadenie VRV IV+ s rekuperáciou tepla s chladiacim výkonom 80 kW a vykurovacím výkonom 91 kW. Systém VRV IV+ pracuje s integrovanou rekuperáciou tepla v 3-rúrkovom systéme, pričom energia odobratá na účely chladenia sa využíva inde na vykurovanie. VRV IV+ s rekuperáciou tepla môže súčasne zabezpečovať režimy chladenia aj vykurovania. Trojrúrková technológia dokáže rekuperovať teplo pri nižšej kondenzačnej teplote, pretože má dve oddelené potrubia pre kvapalné a plynné chladivo, a tým má rovnomernejší prietok chladiva. Výsledkom je vyššia energetická účinnosť, pretože na rekuperáciu tepla je potrebné menej energie. Systém VRV IV+ s rekuperáciou tepla bol skombinovaný s modulárnou vetracou jednotkou v predajni Expert na úpravu vzduchu s objemom
14 400 m³/h.

Klimatizáciu v predajných priestoroch zabezpečuje 22 kazetových jednotiek. Sú ideálne pre veľké priestory bez podhľadov s výškou do 3,5 m, ako sú napríklad maloobchodné trhy, pričom poskytujú účinné chladenie alebo vykurovanie bez straty výkonu. Pomocou diaľkového ovládania možno nastaviť päť polôh lamiel ventilátora v rozsahu od 0° do 60°. Automatický regulátor objemu vzduchu zabezpečuje optimálnu klímu pre dobrý pocit zákazníkov a zamestnancov.

V predajni elektroniky Expert s predajnou plochou 1 450 m2 zabezpečuje klimatizáciu 22 kazetových jednotiek Daikin.

Verejné priestory obchodného centra

Ostatné verejne prístupné priestory centra Intro Bergheim sú klimatizované dvoma invertorom riadenými chladičmi s maximálnou energetickou účinnosťou, vysokou účinnosťou a vykurovacím výkonom 114 kW každá. Vhodné chladenie zabezpečuje vzduchom chladený multi-scroll chladič s vysokou účinnosťou, zníženou hladinou akustického tlaku a chladiacim výkonom 138 kW.

Štyri ďalšie invertorom riadené jednotky ERQ v kombinácii s vetracou jednotkou Daikin s objemovým prietokom vzduchu 31 200 m³/h zabezpečujú aj klimatizáciu a vetranie verejných a obchodných priestorov nákupného centra. Okrem vysokej účinnosti zabezpečujú rýchlu reakciu na meniace sa zaťaženie, ktoré môže vzniknúť vo verejných priestoroch najmä v dôsledku veľmi rozdielnej a časovo závislej návštevnosti zákazníkov. Dokonca aj v sezónnych prechodných obdobiach systém rýchlo reaguje na výkyvy teplôt a zaručuje vždy príjemnú klímu.

Jednoduchá riadiaca jednotka a inteligentné riadenie energie

Spoločnosť Daikin ponúka komplexné riadenie celej technológie budovy, pričom integruje nielen svoje vlastné systémy, ale aj zariadenia od iných dodávateľov. Vďaka automatickému ovládaniu jednotlivých vnútorných jednotiek alebo priestorov predajne prostredníctvom diaľkových ovládačov s jednoduchým ovládaním a prepojeniu Plug & Play medzi tepelnými čerpadlami a vetracími jednotkami, možno všetky systémy riadiť decentralizovane a individuálne. Inteligentné riadenie energie nepretržite optimalizuje výkon všetkých zariadení. Úspory priebežných nákladov na energiu možno dosiahnuť aj vhodným nastavením pre čas pred otvorením predajne/po jej zatvorení.

Celková koncepcia spoločnosti Zimmer & Hälbig so systémovými riešeniami Daikin, z ktorých každé má na mieru šité decentralizované kombinované systémy klimatizácie, vykurovania a vetrania, funguje od otvorenia nákupného centra Intro Bergheim hladko a bez komplikácií. Spoločnosť Zimmer & Hälbig sa stará aj o všetku údržbu a servis technického zariadenia budovy.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?