Skip to main content

Dodávka kompletného systému HVAC pre kancelársku budovu

Spoločnosť Daikin nedávno dodala kompletné riešenie pre kancelársku budovu holandskej spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a vývozom kvetov.

Nainštalované produkty:

1x D-AHU Modular P

1x EWYT-CZ

2x VRV

O projekte

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vybaviť kancelársku budovu systémom HVAC schopným zabezpečiť kvalitu vnútorného vzduchu a komfortné chladenie a vykurovanie.

Projekt si vyžaduje dodanie riešenia pre trojpodlažnú administratívnu budovu a súvisiace podzemné parkovisko. Úprava vzduchu bola riešená výberom vzduchotechnickej jednotky Daikin D-AHU Modular P, zatiaľ čo požiadavky na vykurovanie a chladenie boli uspokojené inštaláciou dvoch jednotiek VRV IV, tepelného čerpadla R-32 zo série malých invertorových chladičov na podlahové vykurovanie v kanceláriách. Na chladenie serverovne v budove bola nainštalovaná aj jednotka Daikin Split. Systém je teda plne kontrolovaný a riadený ovládačom Daikin Intelligent Touch Manager (iTM).

Viac informácií o nainštalovaných produktoch

Pre tento projekt sa vyžadovalo riešenie typu „všetko v jednom“, ktoré by koncovému zákazníkovi umožnilo získať najkomplexnejší balík od jednej značky, ktorý by zabezpečil dokonalú integrovateľnosť systémových komponentov a jednoduchú inštaláciu.

Ďalším dôležitým aspektom projektu bola environmentálna udržateľnosť systému HVAC, ktorý musel byť vysoko energeticky účinný, aby sa udržala nízka spotreba energie a znížila sa uhlíková stopa budovy.

Na tento účel boli do systému HVAC zahrnuté jednotky, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkymi priamymi a nepriamymi emisiami CO2.

Viac informácií o malom invertorovom chladiči Daikin R-32 nájdete tu

A napokon, ďalším ústredným aspektom projektu bola kvalita vzduchu v interiéri, pretože bolo dôležité vytvoriť dobré pracovné prostredie pre ľudí.

Viac informácií o tom, ako môže kvalita vzduchu v interiéri pomôcť vytvoriť lepšie pracovné prostredie, nájdete tu

Vzduch v interiéri je zvyčajne znečistenejší ako vonkajší vzduch, pretože obsahuje širokú škálu častíc alebo dokonca vírusov.

Zlá kvalita vzduchu v interiéri je teda príznakom nezdravého pracovného prostredia, ktoré tiež negatívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti zamestnancov alebo spôsobuje ich častejšie ochorenia. dobrý systém vetrania však môže pomôcť vytvoriť zdravé pracovisko a dokonca zvýšiť produktivitu ľudí.

Modulárny systém Daikin D-AHU Modular P, nainštalovaný v tomto projekte, pomôže poskytnúť osobám v budove moderné a kvalitné pracovné prostredie, zabezpečí správne vetranie priestorov a filtráciu vnútorného vzduchu, aby zamestnanci aj návštevníci mohli počas pobytu v budove dýchať čo najčistejší vzduch.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?