Skip to main content

Využite dotáciu Zelená domácnostiam a ušetrite tisícky eur

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Od začiatku roka 2019 projekt pokračuje a potrvá až do roku 2023. V tomto období je pre žiadateľov k dispozícii 48 miliónov eur. O finančný príspevok je môžete požiadať v jednotlivých kolách. Využite aj vy túto príležitosť na kúpu tepelného čerpadla a výrazne ušetríte.

O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola. Termíny pripravovaných kôl sú zverejnené podľa harmonogramu plánovaných kôl s indikatívnymi alokáciami.

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného tepelného čerpadla, pretože od toho závisí nie len výška podpory, ale aj úspornosť prevádzky zvoleného zariadenia. Odporúčame zariadenie vyšpecifikovať na základe reálnych tepelných strát daného objektu a konzultovať výber konkrétnej zostavy s realizačnou firmou – zoznam odporúčaných firiem nájdete tu.

HLAVNE si nevyberajte zariadenie podľa najvyššej výšky dotácie, ale podľa skutočnej požiadavky na potrebu výkonu pre váš rodinný dom. Ak uvažujete o rekonštrukcii, zateplení, výmene okien, alebo iných opatreniach, ktoré zmenia tepelné straty vášho objektu, zvoľte výber tepelného čerpadla až po stanovení tepelnej straty objektu po rekonštrukcii.

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA. Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II je k dispozícií na stiahnutie prostredníctvom odkazu a je priebežne aktualizovaný.

https://zelenadomacnostiam.sk/zariadenia

Ako zistíte, či máte oprávnenie žiadať o poskytnutie príspevku na využívanie OZE? Pre inštaláciu tepelných čerpadiel v rodinnom dome ste oprávnený žiadateľ, ak ste:

  1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  2. fyzická osoba, ktorá je bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu,
  3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

Podrobné pravidlá pre poskytnutie podpory v rámci projektu nájdete tu: https://zelenadomacnostiam.sk

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre dané zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola bude zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk. Podrobné informácie o programe a ceste k vysnenej poukážke nájdete na nasledujúcich podstránkach:

https://zelenadomacnostiam.sk/domacnosti

https://zelenadomacnostiam.sk/10-krokov-k-podpore

A teraz to najzaujímavejšie. Aká je maximálna výška príspevku, ktorý môžete získať? Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E. Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

 


Druh
nehnuteľnosti / zariadenie


Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok

 

 

tepelné čerpadlo v rodinnom dome

 

bez uprednosnenia

a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%

a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%

sadzba €/kW

max.
príspevok

sadzba €/kW

max.
príspevok

sadzba €/kW

max.
príspevok

272 €/kW

2 720 €

299 €/kW

2 992 €

340 €/kW

2 340 €

 

Uplatnite si dotáciu na kúpu tepelného čerpadla Daikin Altherma 3

Toto tepelné čerpadlo ponúka okrem špičkovej kvality a nízkej spotreby aj dlhú životnosť či profesionálny servis od odborníkov s najdlhšími skúsenosťami na trhu. Produktový rad Daikin Altherma 3 vám zabezpečí riešenie dva v jednom, teda kúrenie aj chladenie. Okrem spomínaných benefitov ponúka táto jednotka aj možnosť pripojenia solárnych panelov. Ak máte záujem o výhodnú ponuku, neváhajte kontaktovať našich HCE partnerov.

Výhody zariadenia:

  • s technológiou Bluevolution dosahuje energetickú triedu A+++
  • možnosť prevádzky v teplotách až do -25 °C
  • integrovaná jednotka má malú inštalačnú zastavanú plochu – len 0,36 m²
  • pomocou aplikácie v smartfóne ho môžete ovládať kedykoľvek a kdekoľvek
  • nižšie náklady na energiu
  • o 2/3 menší vplyv na globálne otepľovanie
  • využíva ekologické chladivo R-32 s veľmi dobrými termodynamickými vlastnosťami

 

Ak potrebujete poradiť s výberom realizačnej spoločnosti alebo ideálneho tepelného čerpadla, náš špecialista na tepelné čerpadlá je pripravený vám pomôcť:

Daniel Popluhár
tel.: 0905 421 300
email: Popluhar.d@daikin.sk
Do predmetu emailu prosím uveďte: Zelená domácnostiam

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?