Skip to main content

Váš ďalší vykurovací systém bude tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú pripravené prijať výzvu domácej dekarbonizácie a Daikin je pripravený byť najvhodnejším partnerom pre všetky zúčastnené strany v tejto výzve.

Dekarbonizácia domov je v súčasnosti výzva udržateľnosti. Je to najnovší prídavok k celosvetovému posunu paradigmy smerom k udržateľnejšiemu hospodárstvu. V automobilovom odvetví, poľnohospodárstve a dokonca leteckej doprave už prebiehajú snahy o zníženie uhlíkových emisií z energetických zdrojov. Ďalší na zozname: domy.

Dekarbonizácia neušla ani pozornosti európskym politikom. Najmä EÚ nedávno oficiálne sľúbila „zohrať hlavnú úlohu“ v dosiahnutí nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050.

Na národnej úrovni sa Holandsko rozhodlo rozlúčiť s plynom, Francúzska vláda podporuje výmeny olejových kotlov, Fínsko smeruje k tomu byť uhlíkovo neutrálne do roku 2035 a Rakúsko zakázalo olejové vykurovanie v novostavbách.

Veľkolepé ciele, ale ako ich tieto krajiny dosiahnu? Stavajú si na tepelné čerpadlá. A my v Daikin-e sme presvedčení, že majú pravdu. Tepelné čerpadlá sú viac než pripravené prijať výzvu domácej dekarbonizácie. Nie sú technológiou budúcnosti, ale etablované riešenie, ktoré je pripravené sa začleniť do hlavného prúdu.

Psychologické výzvy

Vo Švédsku sú tepelné čerpadlá dnes štandardným vykurovacím systémom. V novostavbách, v niektorých európskych krajinách, majú tepelné čerpadlá už teraz podiel na trhu až do 50 percent.

Pri výmenách sa zdá, že vlastníci domov sa ešte celkom nechytili. Hlavné výzvy pri začlenení tepelných čerpadiel do hlavného prúdu na tomto trhu sú však skôr psychologické než technologické.

Veľa ľudí jednoducho nerozumie tomu, ako tepelné čerpadlá fungujú.

Iní sú presvedčení, že tepelné čerpadlá musia byť hlučné, nemôžu vyzerať pekne alebo že jednoducho ešte nedosiahli tú úroveň spoľahlivosti. A možno vlastníci domov stále predpokladajú, že tepelné čerpadlá dnes ešte stále nepostačujú, jednoducho preto, že rýchlosť inovácie tepelných čerpadiel je rázna.

Jedným z tých (zastaralých) predpokladov môže byť účinnosť, ktorá ešte pred nejakým časom mohla mať dopad na úsporu nákladov a návrat investície.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda vo všeobecnosti ukazujú pokles účinnosti, keď vonkajšie teploty klesnú. Pri teplotách pod nulou potrebovali zvyčajne tepelné čerpadlá trošku pomôcť z elektrickej siete, aby mohli ponúknuť požadovaný komfort. Samozrejme to ohrozuje úspory nákladov a zníženie emisií, ktoré tepelné čerpadlá ponúkajú.

Novšie generácie tepelných čerpadiel sú stále viac schopné vysokých účinností aj pri nízkych vonkajších teplotách. Naše najnovšie tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, Daikin Altherma 3HHT, nepotrebuje žiadnu prídavnú energiu až do mínus 15 stupňov Celzia vonkajšej teploty. Inovácie, ako model 3HHT, sú pre tepelné čerpadlá kľúčovým momentom ako náhrada za kotle na fosílne palivá.

Ďalšou psychologickou prekážkou je nedostatok vedomostí medzi realizačnými firmami a architektmi, čo zabraňuje ich zakúpeniu. Ako odvetvie sa potrebujeme dostať za tento „zbor tepelných čerpadiel“ realizačných firiem a odborníkov, ktorí sú už oboznámení s klimatizáciou.

Musíme začať rozhovory s realizačnými firmami, ktoré väčšinou pracovali s kotlami na fosílne palivá. Mali by sme im uľahčiť odporúčanie tepelných čerpadiel ako náhrady tým, že skvelým dizajnom urobíme inštaláciu jednoduchou a priamočiarou.

Toto si osvojujeme v Daikin-e ako hlavnú zodpovednosť, pretože si myslíme, že sa tým výrazne zrýchli zavedenie tepelných čerpadiel. Regulácia tu môže postrčiť správnym smerom. Holandsko je typickým príkladom: už ponúka školenia o obnoviteľných zdrojoch pre realizačné firmy. To podporuje posun smerom k obnoviteľným vykurovacím riešeniam.

V iných krajinách je to viac o rušení stimulov pre fosílne palivá, ktoré vytvárajú bariéru pre vstup udržateľnejších alternatív. V Belgicku napríklad je cena za plyn nízka oproti cene za elektrickú energiu.

Posun k tepelným čerpadlám si vyžaduje uvedomelosť a pozornosť všetkých zúčastnených strán.

Ambícia

Ale naša ambícia je celkom jasná: chceme tepelné čerpadlo v každom európskom domove. Žiadna novostavba sa nesmie stavať s kotlom na fosílne palivá a žiadny starý kotol sa nesmie nahradiť novým kotlom. Všetky pretrvávajúce technologické a psychologické bariéry prekonáme neustálou inováciou.

Vidíme to ako neodlučiteľnú súčasť našej Environmentálnej vízie 2050 – nášho sľubu poskytovať bezpečné a zdravé prostredie a zároveň usilovať sa o zníženie emisií CO² takmer na nulu. A chceme, aby sa jednoducho používali a pekne sa na ne dívalo.

Kľúčom sú spoľahlivosť, zníženie vysokých emisií CO², účinnosť a tichý chod. Je to súčasť nášho sľubu byť hlavným inovátorom.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?