Skip to main content

Perial Asset Management

Boulogne-Billancourt, Francúzsko

Míľniková rekonštrukcia HVAC prináša udržateľnosť prostredníctvom L∞P od spoločnosti Daikin, opätovné použitie recyklovaného chladiva pre výrobnú náplň aj upravené náplne

Daikin France dodal prvý systém HVAC vo Francúzsku s použitím tiež recyklovaného chladiva pre plnenie na mieste. Je to rozšírenie programu obehového hospodárstva L∞P od spoločnosti Daikin, ktorý bol zavedený v roku 2019 a čoraz viac ho prijímajú spoločnosti, ktoré chcú, aby ich podnikanie bolo ekologickejšie prostredníctvom zhodnotenia, recyklácie a druhotného využitia chladiva v ich budovách.

V spolupráci so spoločnosťou Perial Asset Management (Perial AM) Daikin nainštaloval nové jednotky VRV s recyklovaným chladivom v ich administratívnej budove, zatiaľ čo recykloval chladivo R-410A zo starých jednotiek, aby ho použil na plnenie na mieste pre nový systém. Daikin je jediným výrobcom na trhu, ktorý je schopný ponúknuť zákazníkom holistický prístup k opätovnému využitiu ich vlastného chladiva v nových projektoch prostredníctvom svojho programu na zhodnotenie, recykláciu a druhotné využitie L∞P od spoločnosti Daikin.

Perial AM spravuje rozmanité portfólio nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú hlavne vo Francúzsku a čoraz viac v Európe. Spoločnosť sa zaviazala k zníženiu spotreby energie a vody v rámci procesu neustáleho zlepšovania, ktorý podporuje tím trvalo udržateľného rozvoja zložený z interných a externých audítorov.

Príchod nových nájomcov GEMA ESI BUSINESS SCHOOL (environmentálna obchodná škola) podnietil rozhodnutie spoločnosti Perial AM vykonať rekonštrukčné práce v administratívnej budove v
Boulogne-Billancourt, aby sa splnili ciele spoločnosti Perial AM v oblasti Podnikovej sociálnej zodpovednosti (PSZ).

Zrekonštruovaná budova postavená v 90. rokoch sa rozprestiera na ploche 4 200 m², ktorá zahŕňa prízemie a sedem poschodí vrátane kancelárií a vytvorenia verejnej plochy s rozlohou 1 800 m².

Na základe spoločnej štúdie tímu pre trvalo udržateľný rozvoj, konzultantov stavebných systémov BET ID Fluides, realizačnej firmy Semeru a spoločnosti Daikin, sa rozhodlo nainštalovať osem nových tepelných čerpadiel VRV programu L∞P od spoločnosti Daikin pre prízemie, prvé a druhé poschodie. Tieto unikátne jednotky Daikin používajú alokáciu recyklovaného chladiva, čím sa vyhýbajú výrobe nového chladiva v súlade s environmentálnymi cieľmi spoločnosti Perial AM.

Loop od spoločnosti Daikin – Logo
bg-image

Program L∞P od spoločnosti Daikin minimalizoval priamy aj nepriamy vplyv budovy, a to nielen prostredníctvom vzhľadu a efektívnosti systému, ale aj opätovného použitia zdrojov.

S cieľom stať sa novým priemyselným štandardom pomáha program L∞P od spoločnosti Daikin klientom dosiahnuť ich ciele v oblasti udržateľnosti.

Požiadavky na projekt

Klimatizácia
Teplovzdušná clona
Čistenie vzduchu
Ovládať
Vykurovanie
Teplá voda
Chladenie
Vetranie
Chladenie

Rok inštalácie

2021

Nainštalované systémy

  • L∞P od spoločnosti Daikin VRV tepelné čerpadlá
  • Kazetové jednotky s kruhovým výfukom
  • iTouch Manager

Minimalizácia dopadu na životné prostredie vo všetkých smeroch

Spoločnosti Perial a Daikin predstavili plán rekonštrukcie s cieľom maximalizovať opätovné použitie a minimalizovať spotrebu energie, čím sa zníži priamy aj nepriamy dopad rekonštrukcie a prevádzky budovy na životné prostredie.

Prvým krokom boli zhodnotenie a recyklácia chladiva R-410A zo starých jednotiek VRV v sídle spoločnosti Daikin v Nanterre, ktoré sa má použiť na doplnenie nového systému.

Osem nových tepelných čerpadiel VRV programu L∞P od spoločnosti Daikin, ktoré sú dokonalé ukryté, aby nenarúšali akustický a vizuálny komfort nájomcov, získalo alokované recyklované chladivo, čo znamená, že celý systém opätovne použil chladivo, čím sa ušetrilo 156 kg výroby nového chladiva.

Okrem toho boli na zasklení južne orientovanej fasády nanesené tepelné vrstvy, aby sa zlepšil letný komfort pre nájomcov budovy, čím sa účinne znížili vnútorné teploty o 2 °C, zatiaľ čo účinnejšie systémy vedú k zníženiu spotreby energie o 28 %.

Ovládač Intelligent Touch Manager Daikin, ktorý kompletizuje systém, poskytuje inteligentné ovládanie, ktoré pomáha centrálne sledovať a optimalizovať spotrebu energie a zároveň zabezpečuje individuálny komfort.

Na ďalšiu pomoc pri recyklačných cieľoch boli funkčné časti zo starých jednotiek uložené na mieste v podzemnom parkovisku budovy. Tie sa opätovne použijú ako náhradné diely pre existujúce jednotky slúžiace od tretieho po siedme poschodie.
Všetky tieto činnosti, spomedzi iných, viedli k certifikácii BREEAM

Používaná certifikácia, ktorá oceňuje úspechy Perial AM a poskytuje pridanú hodnotu pri prenajímaní budovy.

Viac informácii o L∞P od spoločnosti Daikin nájdete na webovej stránke www.daikin.eu/loop-by-daikin

Vnútorná kanálová jednotka

Vnútorné jednotky sú skryté v strope, čo poskytuje diskrétne riešenie, ktoré splýva s novo zrekonštruovanými, modernými interiérmi.

Certifikát BREEAM

Používaná certifikácia BREEAM, ktorá oceňuje úsilie spoločnosti Perial AM a poskytuje pridanú hodnotu pri prenajímaní budovy.

Vonkajšie jednotky Daikin Loop

Vonkajšie jednotky VRV IV programu L∞P od spoločnosti Daikin podporujú opätovné využitie chladiva.

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?