Skip to main content

Zabezpečenie efektívneho mechanického vetrania škôl

Spoločnosť Daikin nedávno dodala vetracie riešenia pre projekt dvoch stredných škôl v Holandsku. Systémy HVAC budú poskytovať komfortné chladenie a vykurovanie a zabezpečovať vysoké štandardy kvality vnútorného vzduchu pre 3 355 študentov a zamestnancov.

 

Produkty

4x VZT jednotka Daikin – Modular R vrátane modulu DX

1x VZT jednotka Daikin – Professional vrátane HW, výmenníka a ovládacieho panelu

 

Situácia

Projekt sa týkal vzdelávacích zariadení v mestách Putten a Ermelo, pričom 4 modulárne jednotky R boli nainštalované v škole v Puttene a jednotka Professional v škole v Ermelo. Oba systémy zabezpečia vynikajúcu kvalitu vzduchu v učebniach a kanceláriách, ako aj komfort pri vykurovaní a chladení.

Jedným z hlavných dôvodov výberu spoločnosti Daikin bola udržateľnosť. Školy majú certifikát OSN Eco-School, preto hľadali systémy HVAC, ktoré by im pomohli dosiahnuť náročné ciele udržateľnosti pomocou vysoko energeticky účinných VZT jednotiek napájaných solárnou energiou. 

Cieľom projektu bolo tiež vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie pre študentov aj zamestnancov, poskytnúť im komfort a dobrú kvalitu vnútorného vzduchu. 

 

Riešenie

Spoločnosť Daikin splnila potreby koncového používateľa z hľadiska energetickej účinnosti vďaka svojej pokročilej technológii, ako aj z hľadiska vytvorenia dobrého vnútorného prostredia pre ľudí. 

Vzduch v interiéri je zvyčajne znečistenejší ako vonkajší vzduch, pretože obsahuje širokú škálu častíc alebo dokonca vírusov. Zlá kvalita vzduchu v interiéri je teda príznakom nezdravého prostredia, ktoré negatívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti ľudí alebo spôsobuje ich častejšie ochorenia. Dobré vetracie systémy to môžu znížiť a vytvoriť zdravšie priestory.

Vzduchotechnické jednotky Daikin pomáhajú zabezpečiť správne vetranie priestorov a filtráciu vnútorného vzduchu, takže zamestnanci aj študenti môžu počas práce a štúdia dýchať čo najčistejší vzduch.

Viac informácií o tom, ako môže mechanické vetranie pomôcť minimalizovať šírenie koronavírusu, nájdete tu

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?