Skip to main content

Daikin Europe investuje 300 miliónov eur do nového poľského závodu na výrobu tepelných čerpadiel

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel (Belgicko), Łódź (Poľsko) júl 2022

Daikin Europe investuje 300 miliónov eur do nového poľského závodu na výrobu tepelných čerpadiel

Spoločnosť Daikin Europe N.V. oznámila, že investuje 300 miliónov eur do založenia nového závodu v poľskom meste Lodž, ktorý bude prvou výrobnou základňou spoločnosti Daikin v krajine. Nová továreň dopĺňa existujúce európske výrobné závody v Belgicku, Českej republike a Nemecku, bude vyrábať tepelné čerpadlá pre obytné budovy a svoju prevádzku spustí v júli 2024. Tieto investície nadväzujú na  840 miliónov eur určených v strategickom pláne riadenia spoločnosti Daikin Europe s názvom FUSION 25, ktorý bol predstavený minulý rok a na nové investície do existujúcich tovární. Celková výška investícií spoločnosti Daikin Europe tak do roku 2025 presiahne 1,2 miliardy eur.

Spoločnosť Daikin v rámci plánu FUSION 25 považuje Európu za prioritný región pre rozšírenie svojho podnikania v oblasti vykurovania tepelnými čerpadlami. Toshitaka Tsubouchi, prezident spoločnosti Daikin Europe, uviedol: „Ako vedúca spoločnosť na trhu v oblasti vykurovania pomocou tepelných čerpadiel v Európe spoločnosť Daikin prijíma výzvu uľahčiť spoločenský prechod od kotlov na fosílne palivá k tepelným čerpadlám. Z tohto dôvodu sme posilnili naše kapacity v oblasti vývoja produktov a služieb a rozhodli sme sa založiť nový závod v Poľsku. Tento závod bude mať najväčšiu kapacitu v skupine Daikin Europe z hľadiska výkonu tepelných čerpadiel. Vďaka týmto investíciám chceme dosiahnuť najvyšší trhový podiel v každej z hlavných krajín“.

Stabilná dodávka na rýchlo rastúci trh s tepelnými čerpadlami

Dôležitosť stability v dodávkach ako jednu z priorít na európskom trhu pripomína Hiromitsu Iwasaki, viceprezident spoločnosti Daikin Europe: „Našu výrobnú kapacitu rozširujeme prostredníctvom kapitálových investícií a zvyšovania zamestnanosti v našich existujúcich závodoch na výrobu tepelných čerpadiel v Európe. Rozhodnutie založiť tento úplne nový závod v Poľsku dokazuje, že spoločnosť Daikin dôrazne reaguje na rastúci dopyt v Európe. Poľsko je krajina s veľkým počtom kvalifikovaných pracovníkov a nová továreň do roku 2025 zamestná 1 000 ľudí. Naše úsilie nám umožní do roku 2025 vyrábať štvornásobok súčasného objemu a vytvoriť výrobný systém so stabilnými dodávkami na rýchlo rastúci trh. S touto novou továrňou pokračujeme v našej trhovo orientovanej lokálnej výrobnej stratégii, čo znamená, že všetky vykurovacie produkty predávané v Európe sa tiež vyrobia v Európe.“

Tepelné čerpadlá pomáhajú dekarbonizovať Európu

Za posledné desaťročie rástol európsky trh vykurovania tepelnými čerpadlami rýchlym tempom a v roku 2021 sa rozšíril na viac ako 1 milión predaných kusov ročne. Patrick Crombez, generálny riaditeľ pre vykurovanie a obnoviteľné zdroje spoločnosti Daikin Europe, zdôrazňuje: „Prostredníctvom Zelenej dohody EÚ vymedzili európski lídri jasnú cestu, ako sa Európa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnym kontinentom. Následný balík Fit for 55, ako aj najnovší plán REPowerEU, zvyšujú intenzitu opatrení na zníženie emisií z fosílnych palív a závislosti od týchto palív v Európe. Tepelné čerpadlá zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní týchto zámerov, preto v nadchádzajúcich rokoch očakávame ich široké uplatnenie. Očakáva sa, že do roku 2025 sa každoročne namontuje najmenej 3 milióny vykurovacích jednotiek s tepelným čerpadlom, čo predstavuje ročný nárast približne 30 %. V spoločnosti Daikin sa, samozrejme, snažíme posilniť svoje vedúce postavenie investíciami do budúcnosti.”

 

Zdroj obrázkov: Daikin Europe N. V.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?