Skip to main content

Poskytovanie efektívnych riešení v rámci projektu rekonštrukcie zahrňujúcej nemocnicu

Spoločnosť Daikin nedávno dodala chladiče do španielskeho projektu rekonštrukcie, ktorý zahŕňal aj nemocnicu. Projekt sa realizoval ako súčasť programu, ktorého cieľom je zlepšiť energetickú účinnosť budovy a minimalizovať jej dopad na životné prostredie.

 

Produkty 

2x EWWH-VZ

1x EWAH-TZ

Celkový chladiaci výkon: 4 MW

 

Riešenie

Pre tento projekt spoločnosť Daikin poskytla 3 skrutkové invertorové chladiče, dva vodou chladené chladiče a jeden vzduchom chladený chladič, ktoré nahradili staré neinvertorové jednotky v systéme HVAC nemocnice. Vďaka inštalácii pokročilejšej technológie spoločnosť Daikin splnila ciele v oblasti účinnosti, čím pomohla dosiahnuť úspory energie, znížiť prevádzkové náklady a znížiť emisie CO2 o 25 %.

Viac informácií o jednoskrutkovom kompresore Daikin nájdete tu

Na dosiahnutie týchto cieľov si projekt vyžadoval koncepciu HVAC šetrnú k životnému prostrediu. Riešením boli chladiče Daikin s chladivom R-1234ze HFO, ktoré stanovili nový štandard pre chladiace systémy šetrné k životnému prostrediu, pretože majú GWP (potenciál látky spôsobovať globálne otepľovanie) 200-krát nižší ako R-134a. Ciele energetickej účinnosti sa dosiahli kombináciou chladiva R-1234ze s technológiou jednoskrutkových kompresorov Daikin.

Viac informácií o výhodách používania R-1234ze nájdete tu

 

Väčší obraz

Okrem energetickej účinnosti bola ďalším veľmi dôležitým aspektom spoľahlivosť, keďže chladiče museli zabezpečovať aj chladenie laboratórií a technického vybavenia. Spoľahlivé riešenie bolo preto základom pre zabezpečenie potrieb nemocnice v oblasti komfortu aj procesného chladenia.

Invertorová skrutková technológia Daikin určite pomohla v oblasti spoľahlivosti. Spoločnosť má za sebou vedúce postavenie v oblasti chladičov s jednoskrutkovým kompresorom, ktoré sa za posledných 20 rokov inštalovali po celom svete.

V porovnaní so štandardným skrutkovým kompresorom využíva jednoskrutkový kompresor Daikin jednu hlavnú skrutku, ktorá sa spája s dvoma hviezdicovými rotormi a vytvára objemovo zhodný kompresný cyklus. Vďaka hlavnému rotoru, ktorý je vyvážený v radiálnom aj axiálnom smere, má ložisko kompresora mimoriadne vysokú spoľahlivosť. Preto má dlhšiu životnosť. Okrem toho má jednoskrutkový kompresor Daikin iba tri pohyblivé časti, čo znižuje možnosť porúch a udržiava nízke prevádzkové náklady.

 

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?