Skip to main content

Modulárne riešenie systému chladičov pre kancelársku budovu

Spoločnosť Daikin nedávno dodala chladiče zo série malých invertorových chladičov R-32, aby uspokojila potreby chladenia kancelárskej budovy významnej španielskej banky.

 

Produkty

8x EWAT-CZ

Celkový chladiaci výkon: 800 kW

 

Situácia

V rámci projektu v španielskej Girone sa zrekonštruoval starý systém HVAC, aby sa budova vybavila účinnejším, ekologicky udržateľným a flexibilným systémom. Keďže sa rôzne časti budovy používajú na rôzne účely, spoločnosť Daikin zaviedla koncept modulárnosti.

Vďaka použitiu 8 malých invertorových chladičov je chladiaci výkon flexibilný, takže môže pokryť aktuálny dopyt z každej časti budovy bez ohľadu na dennú dobu alebo ročné obdobie.

 

Viac informácií o novom malom invertorovom chladiči nájdete tu

 

Riešenie

Okrem energetickej účinnosti bola dôležitá aj rýchla dodávka, keďže zákazník mal krátky termín. Séria malých invertorových chladičov R-32 je vždy k dispozícii na sklade, čo umožnilo dokončiť projekt načas.

Dôležitá bola aj spoľahlivosť a vďaka rozsiahlym skúsenostiam spoločnosti Daikin s vývojom technológie R-32 ju malé invertorové chladiče R-32 splnili.

 

V roku 2018 bola Daikin prvým inovátorom a zapísala sa do histórie uvedením prvých chladičov s chladivom R-32. V tom istom roku nasledovali Scroll chladiče s funkciou Free cooling a v roku 2020 tepelné čerpadlo R-32.

V súčasnosti má značka Daikin najvyšší počet systémov s chladivom R-32 na svete. Svedčí to o skúsenostiach, znalostiach, kvalite a spoľahlivosti jej výrobkov s R-32.

 

Viac informácií o tom, že sme priekopníkmi vo vývoji technológie R-32, nájdete tu

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?