Skip to main content

Príspevok až do 19 000 eur na tepelné čerpadlá Daikin

Získajte svoj vlastný obnoviteľný zdroj energie a bývajte vo vlastnom ako v hoteli.

Tepelné čerpadlá Daikin s dotáciou

Neistota spojená s dodávkami plynu a zvyšujúce sa ceny elektriny nás nútia obzerať sa po udržateľnejších riešeniach. Vďaka Plánu obnovy môžete teraz ušetriť na nákladoch za energie a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia aj vy.

Zaobstarajte si tepelné čerpadlo s dotáciou až do výšky 19 000 eur.

 • Bonus až 19 000 eur

 • Obnovíme až 30-tisíc rodinných domov

   

   

   

 • 30% úspora nákladov na energie

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá sú najúčinnejším a najspoľahlivejším zdrojom obnoviteľnej energie vo všetkých klimatických podmienkach. Táto úsporná a ekologická technológia primárne využíva alternatívne zdroje energie ako vodu, vzduch, zem či odpadové teplo, vďaka čomu patrí medzi najefektívnejšie zdroje tepla.

bg-image

Daikin Altherma

Tepelné čerpadlá Daikin Altherma vynikajú vysokou účinnosťou, úspornosťou a dlhodobou spoľahlivosťou. Svedčí o tom aj záruka, ktorú si s programom Stand By Me môžete predĺžiť až na 5 rokov. Okrem komfortnej teploty oceníte i jednoduché ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie. A čo je takisto dôležité, chránia tiež životné prostredie, pretože využívajú obnoviteľné zdroje energie a používajú ekologickejšie chladivo.

Naše tepelné čerpadlo Daikin Altherma napájané na 80% energiou zo zeme a na 20% elektrickou energiou vykuruje a pripravuje teplú pitnú vodu s triedou energetickej účinnosti A++.

Ako funguje teplné čerpadlo?

Princíp fungovania je jednoduchý. Tepelné čerpadlo pracuje ako chladnička, avšak v obrátenom režime. Jeho hlavnými časťami sú výparník na vonkajšej jednotke, kompresor a kondenzátor na vnútornej jednotke.

 • Chladivo, v závislosti od typu tepelného čerpadla, získa teplo z prostredia a následne začne vo výparníku vrieť.
 • Kompresor nasaje chladivo v plynnom skupenstve, kde sa stlačí na vysoký tlak a teplotu. Vďaka tomu sa jeho teplota dokáže zvýšiť až o 70°C.
 • Následne toto horúce médium prúdi ku kondenzátoru, kde sa kondenzačné teplo odovzdá do vykurovacieho systému.
 • Celý proces sa opakuje, až sa ochladením zmení skupenstvo chladiva znova na kvapalné. Vtedy sa presúva naspäť k prostrediu, z ktorého získava teplo.

Na základe prostredia, z ktorého médium čerpá teplo, rozlišujeme štyri základné typy tepelných čerpadiel.

Typ čerpadla: Vzduch - Vzduch

 

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch funguje na princípe klasickej klimatizácie, ktorá môže okrem chladenia fungovať aj ako vykurovacie teleso. Pri jeho inštalácii nie je potrebné budovanie teplovodnej vykurovacej sústavy ani žiadne práce na pozemku, preto je cenovo veľmi výhodný a vhodný najmä do starších domov, ktoré si vyžadujú zložitú a nákladnú rekonštrukciu.

Typ čerpadla: Vzduch – Voda

 

V súčasnosti najrozšírenejší typ čerpadla, ktorý odoberá teplo priamo z vonkajšieho vzduchu a následne ho využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku na teplú vodu. Z hľadiska investičných nákladov je vďaka nenáročnej inštalácii najvýhodnejšou možnosťou. Je vhodný najmä pre rodinné domy s menším pozemkom, kde nie je možné nainštalovať priestorovo náročnejšie typy čerpadiel.

Typ čerpadla: Zem - Voda

 

Tento typ tepelného čerpadla získava teplo zo zemného vrtu alebo zemného kolektora. V porovnaní so vzduchovými tepelnými čerpadlami prináša úsporu elektriny až o 30% a je mimoriadne spoľahlivý aj v tých najchladnejších podnebiach, kde priemerná zimná teplota klesá pod 3°C. Je ideálnym riešením pre novostavby alebo veľké rekonštrukcie využívajúce horizontálne okruhy na pozemku či vertikálne sondy vŕtané kolmo do zeme.

Typ čerpadla: Voda - Voda

 

Tepelné čerpadlo voda – voda získava teplo zo studne alebo z tepelného vrtu. Voda je čerpaná do výmenníka a po ochladení sa vracia späť do zeme. Tento typ čerpadiel dosahuje najvyššie vykurovacie faktory a môže tiež slúžiť na spätné využitie odpadového tepla v technologických priestoroch.

bg-image

Aké riešenia ponúka Daikin?

Daikin Altherma - spoľahlivá regulácia klímy s tepelným čerpadlom využívajúcim energiu podzemných zdrojov

Inštalácia tepelných čerpadiel využívajúcich obnoviteľnú energiu podzemných zdrojov si síce vyžaduje pozemok, ale z dlhodobého hľadiska výrazne znižuje vypúšťanie uhlíkových emisií a pomáha ušetriť nemalé náklady za energiu. Prenechajte vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody technológii s invertorom využívajúcej podzemný zdroj, vďaka ktorej ušetríte ešte viac.

Časť finančných nákladov na tepelné čerpadlo do vašej domácnosti teraz ušetríte. V rámci Plánu obnovy môžete požiadať o dotáciu až do výšky 19 000 eur.

Ako ušetriť časť finančných nákladov na tepelné čerpadlo?

Zapojte sa do Plánu obnovy. Vďaka tomuto projektu sa na Slovensku obnoví až 30-tisíc rodinných domov. Požiadať o príspevok pritom môže každá domácnosť, ktorá inštaláciou novej technológie plánuje oproti pôvodnému stavu ušetriť aspoň 30% energie.

Postup je jednoduchý:

 • Zistíte, či spĺňate podmienky pre čerpanie dotácie
 • Predložíte žiadosť a uzavriete zmluvu o poskytnutí príspevku
 • Zrealizujete obnovu rodinného domu
 • Požiadate Slovenskú agentúru životného prostredia o preplatenie
 • Slovenská agentúra životného prostredia vykoná kontrolu
 • Čerpáte príspevok na obnovu rodinného domu

Kto môže požiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo?

O príspevok môže žiadať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Je však dôležité, aby ste boli vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý chcete obnoviť a mali tam trvalý pobyt ešte pred zverejnením výzvy.

Aká je najvyššia suma, ktorú môžete na obnovu rodinného domu získať?

Prijímatelia dotácie sa delia na dve hlavné skupiny. Od tohto zaradenia závisí aj výška príspevku.

Všetci majitelia rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013. Títo žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 60% celkových nákladov, dôležité však je, aby úspora energie oproti predchádzajúcemu stavu bola minimálne 30%.

 

Úspora energie 30 až 60%

 • príspevok až do 14 000 eur

 

Úspora energie viac ako 60%

 • príspevok až do 19 000 eur

Majitelia rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013, ktorí zároveň patria do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny. Žiadatelia z tejto skupiny môžu získať dotáciu až do výšky 95% oprávnených nákladov, ak po obnove domu dosiahnu minimálnu úsporu energií 30 %.

 

Úspora energie aspoň 30%

 • príspevok až do 18 000 eur

Do celkových nákladov na projekt sa zarátavajú aj financie vynaložené na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Úsporu energie treba preukázať projektovým energetickým hodnotením alebo certifikátom.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda, zem – voda alebo vzduch - voda

 • maximálne do výšky 11 400 eur

 

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

 • maximálne do výšky 5 040 eur

Aké sú ďalšie podmienky na získanie príspevku z plánu obnovy?

Zistite, aké podmienky treba splniť pre získanie príspevku z plánu obnovy.

Obnovte ešte niečo ďalšie

 

Ak chcete získať dotáciu na tepelné čerpadlo, je potrebné v rámci žiadosti zahrnúť ešte minimálne jedno z ďalších opatrení na obnovu bývania. Môže to byť napríklad zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií či zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia.

Ukončite obnovu včas

 

Obnova rodinného domu musí byť ukončená najneskôr do konca stanovenej lehoty. V prípade projektov podliehajúcich stavebnému konaniu je to do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti a v prípade ostatných drobných stavieb do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti.

Nežiadajte o príspevok viackrát

 

O príspevok môžete požiadať iba raz na ten istý rodinný dom, na ktorý tiež nesmel byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov ako z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň na projekt a ani žiadnu jeho časť nesmú byť po vyplatení prostriedkov v budúcnosti použité financie z iných verejných zdrojov.

Ako predložiť žiadosť?

Žiadosť môžete podať prostredníctvom informačného systému z pohodlia domova alebo osobne na pracoviskách Slovenskej agentúry životného prostredia po celom Slovensku.

Získajte dotáciu na tepelné čerpadlo s podrobným postupom

Podrobný postup a ďalšie informácie nájdete na stránkach Plánu obnovy.

Vyberte si tepelné čerpadlo, ktoré sa vám hodí najviac

Pozrite si našu ponuku.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?