Skip to main content

Skupinová filozofia Daikin

Skupina, ktorá sa neustále vyvíja

Vedenie spoločnosti Daikin formulovalo skupinovú filozofiu, aby vytvorilo základný postoj, o ktorý sa môžu všetci v skupine Daikin deliť. Porozumenie firemnej filozofii pomáha zamestnancom byť hrdí na organizáciu, v ktorej pracujú a budovať spoľahlivé vzťahy s kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi a akcionármi po celom svete.

Filozofia skupiny Daikin oprávňuje každého v skupine, aby prinášal inovatívne nápady a návrhy, zodpovedne posudzoval pracovné situácie a robil správne rozhodnutia.

 

10 hlavných princípov skupinovej filozofie Daikin:

  • Vytvárať novú hodnotu očakávaním budúcich potrieb zákazníkov
  • Prispievať napredovaniu spoločnosti špičkovými technológiami
  • Realizovať budúce sny maximalizovaním firemnej hodnoty
  • Myslieť a konať globálne
  • Byť flexibilnou a dynamickou skupinou
  • Byť spoločnosťou, ktorá vedie vo využívaní postupov šetrných k životnému prostrediu
  • Konať a zaslúžiť si dôveru spoločnosti so zreteľom na náš vzťah so spoločnosťou
  • Hrdosť a nadšenie všetkých zamestnancov sú hnacími silami našej skupiny.
  • Byť celosvetovo uznávanými za optimálne riadenie organizácie a jej ľudských zdrojov našim rýchlym a rozhodným systémom riadenia.
  • Atmosféra slobody, odvahy a najlepších postupov

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?