Skip to main content

Certifikácia vašej zelenej budovy

Daikin, ako líder v systémoch HVAC-R, je pre vaše projekty zelených budov najlepší partner.

Dôležitosť zelených budov

Riešenia energeticky účinných budov sa môžu na začiatku zdať nákladnejšie, ale výber udržateľnej možnosti vám z dlhodobého hľadiska ušetrí peniaze. Investíciou do zeleného riešenia znižujete prevádzkové náklady a využívate obnoviteľné zdroje. Majte náskok pred legislatívou a zvýšte trhovú hodnotu svojej budovy.

Čo je BREEAM, LEED a WELL?

BREEAM, LEED a WELL sú tri najpoužívanejšie certifikačné systémy per zelené budovy na svete. Poskytujú rámec, aby pomohli vlastníkom budov, architektom a projektantom s výberom dlhodobých a nákladovo efektívnych udržateľných riešení.

Ako to celé funguje?

Pomocou nezávislých hodnotiteľov s licenciou vyhodnocujú energetickú účinnosť a spotrebu vody, zdravie a blaho, znečistenie, prepravu, materiály, odpad, ekológiu a procesy riadenia a dávajú budovám ocenenie na základe týchto vedeckých ohodnotení v kategóriách podľa počtu dosiahnutých bodov.

Vytvorením týchto cieľov pred regulačnými požiadavkami to podporuje vyššiu udržateľnosť a inováciu v stavebníctve.

Váš zelený partner

Váš zelený partner

Náš tím akreditovaných profesionálov (AP) je pripravený vám pomôcť pri výbere správneho zariadenia, aby ste dosiahli ciele pre vašu zelenú budovu v rámci rozpočtu. Či už ide o certifikáciu BREEAM alebo LEED, udržateľný dizajn alebo spustenie do prevádzky, spoločnosť Daikin je na každom kroku vašej cesty, aby vám pomohla maximalizovať váš program zelenej budovy.

Vyhodnocovací hárok Daikin BREEAM/LEED

Vyhodnocovací hárok BREEAM a LEED, ktorý vytvoril náš tím odborníkov, vám poskytuje poradenstvo a podporu na zvýšenie hodnotenia vašej budovy prostredníctvom technológie tepelného čerpadla Daikin.

Použitím tohto hárku, ako základu dôkazov pre hodnotiteľov, ušetríte čas pri podávaní žiadosti o certifikáciu BREEAM alebo LEED.

Download the sheet now

Zistite, v ktorých kategóriách tepelné čerpadlá Daikin dosahujú kredity BREEAM/body LEED, aby sa dosiahli najvyššie úrovne certifikácie pre zelené budovy.

Naše projekty zelených budov

Našou špecializáciou je pomáhať staviteľom dosiahnuť certifikáty BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB a podobné. Pozrite si niektoré projekty zelených budov, na ktorých sme pracovali.

Zvýšte si hodnotenie BREEAM so spoločnosťou Daikin

BREEAM, založená v roku 1990, pomáha vlastníkom budov, architektom a projektantom s výberom dlhodobých a nákladovo efektívnych udržateľných riešení. Pomocou nezávislých hodnotiteľov s licenciou BREEAM vyhodnocuje energetickú účinnosť a spotrebu vody, zdravie a blaho, znečistenie, prepravu, materiály, odpad, ekológiu a procesy riadenia a dáva budovám ocenenie na základe týchto vedeckých ohodnotení na škále od „Prešla“, „Dobre“, „Veľmi dobre“ po „Výborne“ a „Vynikajúco“. Vytvorením týchto cieľov pred regulačnými požiadavkami podporuje BREEAM vyššiu udržateľnosť a inováciu.

Závody v Belgicku a Českej republike a ich systémy VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split a systémy chladičov majú všetky certifikáciu BES 6001. Táto certifikácia zaručuje spoločensky, hospodársky a environmentálne zodpovedné získavanie zdrojov cez dodávateľský reťazec. Certifikácia BES 6001 je oficiálne uznávaná kritériami BREEAM a začlenením produktov s certifikátom BES 6001 do budovy výrazne zvyšujete svoje hodnotenie BREEAM.

Zistite viac

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?