Skip to main content

Daikin Altherma Flex

Energeticky účinné klimatizačné riešenie ponúka vykurovanie, chladenie a prípravu veľkých objemov teplej pitnej vody.

Pre rezidenčné a komerčné aplikácie

Daikin Altherma Flex kombinuje vykurovanie, prípravu teplej pitnej vody a chladenie v jednom centralizovanom systéme, čo z neho robí ideálne riešenie pre veľké bytové komplexy alebo komerčné priestory.

Rezidenčné budovy

Rezidenčná budova Altherma Flex
  • Individuálne ovládanie vykurovania, chladenia a prípravy teplej pitnej vody pre každý byt
  • Jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až k 10 vnútorným jednotkám

Komerčné aplikácie

Komerčné priestory Altherma Flex
  • Centralizované vnútorné jednotky ponúkajú rozšíriteľnosť modulárneho systému
  • Možnosť prípravy veľkého množstva teplej pitnej vody
  • Jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až k 10 vnútorným jednotkám

Napájané obnoviteľnou energiou

Vykurujte alebo ochladzujte bez ohľadu na požiadavky v iných priestoroch alebo miestnostiach budovy. Naša jednotka Daikin Altherma Flex je tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, ktoré poskytuje energiu získavaním energie z vonkajšieho vzduchu. Toto nastavenie 3 v 1 závisí od vysokoúčinného systému rekuperácie tepla, čo znamená, že teplo absorbované počas chladenia jedného priestoru je možné získať späť a použiť na prípravu teplej pitnej vody alebo vykurovanie iného priestoru, čím sa stáva celý systém veľmi účinným.

bg-image

Neobmedzená dodávka teplej pitnej vody

Daikin Altherma Flex, vybavená kaskádovou technológiou, je ideálne riešenie pre budovy, kde je požiadavka na veľké množstvo teplej vody. Obnoviteľnou energiou z tepelného čerpadla a rekuperovaného tepla z chladenia môže systém nahriať zásobník s teplou pitnou vodou až do 75°C bez použitia elektrického ohrievača. Predvolené funkcie automaticky ohrejú vodu v zásobníku počas doby nízkej tarify za energiu, takže ušetríte peniaze a máte teplú vodu vtedy, keď je potrebná.

Kaskádová technológia

Naša kaskádová technológia pripravuje teplú pitnú vodu až do 80°C obnoviteľnou energiou.

Kaskádová technológia Daikin
  • Vonkajšia jednotka získava energiu z vonkajšieho vzduchu a prenáša ju do vnútornej jednotky cez okruh s chladivom.
  • Vnútorná jednotka zvyšuje teplotu chladiva pomocou unikátneho dvojitého okruhu
  • Okruh s chladivom prenáša teplo do vodného okruhu

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?