Skip to main content

Rada chladiča DZ

Bezolejový vodou chladený invertorový turbo chladič

Prečo si vybrať

Rada chladiča DZ?

Technológia magnetického ložiska

Magnetické ložiská bez trenia

Špičková účinnosť pri čiastočnom zaťažení

Zhodné s vysokoúčinnými výmenníkmi tepla

Flexibilita aplikácie

Prevádzka s vysokou a nízkou kondenzáciou

Jednokompresorový

Od 320 kW až do 742 kW na
platforme R-134a

Od 227 kW až do 478 kW na
platforme R-1234ze(E)

Platforma R-134a

Dvojkompresorový

Od 610 kW až do 1478 kW na
platforme R-134a

Od 429 kW až do 945 na
platforme R-1234ze(E)

Platforma R-1234ze(E)

Trojkompresorový

Od 1038 kW až do 2173 kW na
platforme R-134a

Od 741 kW až do 1417 kW na
platforme R-1234ze(E)

Platforma R-134a
Logo rady chladiča DZ
bg-image

Technológia magnetického ložiska

Vybavené turbokompresormi s magnetickými ložiskami bez trenia pre bezolejovú prevádzku, integrované pohony s frekvenčným meničom a vysokorýchlostná technológia priameho pohonu

Špičková účinnosť pri čiastočnom zaťažení

Vysokoúčinný kompresor sa spojil s vysokoúčinnými výmenníkmi tepla, aby vytvorili pôsobivý chladič

bg-image

Zvýšená spoľahlivosť

Konštrukcia magnetického ložiska bez trenia si nevyžaduje žiadny olej, čím sa zvyšuje spoľahlivosť a skracuje čas údržby

Dizajn zelenej budovy

Bol navrhnutý pre maximálnu účinnosť a je otestovaný pre budúcnosť s existujúcimi konštrukčnými a legislatívnymi normami, ako aj dlhodobými energetickými cieľmi EÚ

bg-image

Flexibilita aplikácie

Rada DZ obsahuje modely, ktoré sú vhodné na prevádzku s vysokou kondenzáciou (aplikácia suchého chladiča) aj nízkou kondenzáciou (aplikácie chladiacej veže)

Určená pre kompaktnosť

Vďaka unikátnemu dizajnu s výmenníkmi tepla na sebe sa znížila zastavaná plocha na minimum

Obtok horúcej pary (HGBP)

Obtok horúcej pary znižuje cyklický interval kompresora, aby stabilizoval teplotu chladenej vody pri veľmi nízkych záťažiach. Keď zaťaženie systému klesne pod 10% výkonu kompresora, obtok horúcej pary vytlačí paru priamo do výparníka. Táto horúca para poskytuje stabilný prietok chladiva a zabraňuje pred krátkym intervalom cyklovania chladiča pri zníženom zaťažení v kombinácii s vysokým výtlakom. Znižuje tiež nárazový prúd na jednotkách s tepelným čerpadlom.

Verzia s tepelným čerpadlom

Verzia s tepelným čerpadlom zahŕňa režim sledovania, ktorý umožňuje reverznú funkciu na strane vody. Špeciálny spínač, nainštalovaný na elektrickom paneli jednotky, umožňuje používateľovi vybrať režim chladenia alebo vykurovania. Ak si používateľ vyberie komunikačnú kartu, systém BMS môže riadiť režimy chladenia a vykurovania. Jednotka je vybavená obtokom horúcej pary a prídavnou 20 mm izoláciou.

Flexibilita príslušenstva

Široké možnosti príslušenstva, ako je rýchle reštartovanie, umožňuje reštartovanie jednotky do 26 sekúnd po výpadku elektrickej energie s návratom do pôvodného stavu a automatický transferový prepínač na záložný generátor. Komplexné riešenie pre aplikácie dátových centier.

Riešenie s nízkou hlučnosťou so špeciálnou protihlukovou skriňou kompresora na zaistenie vynikajúcej flexibility a prispôsobenie sa každej konkrétnej aplikácii.Prepojenie

Prevádzku rady DZ, umožnenú cez platformu na mieste Daikin, je možné monitorovať na diaľku s prístupom k systému jedným kliknutím pre optimalizáciu systému a preventívnu údržbu.

Prevádzka je možná s aplikáciou špeciálne navrhnutou na prevádzku jednotky na diaľku cez inteligentné zariadenie (tablet, smartfón, počítač). Aplikácia má jednoduchý prístup k údajom a umožňuje efektívne grafické zobrazenie hlavných údajov a prevádzkových parametrov jednotky.

Daikin na mieste Daikin mapa

Zistite viac

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?