Skip to main content

Z klimatizačnej jednotky počuť zvuk uvoľňovania vzduchu.

Zvuk uvoľňovania vzduchu je spôsobený zmenou smeru toku chladiva. Tento zvuk sa vytvára pri zastavení prevádzky klimatizačnej jednotky alebo aktivácii funkcie rozmrazovania pri vykurovaní.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?