Skip to main content

Zabudol som kód detského zámku. Ako môžem reinicializovať adaptér?

Ak chcete odstrániť kód detského zámku, musíte adaptér WLAN resetovať na výrobné nastavenia.

Upozornenie: Prechod na výrobné nastavenia adaptéra WLAN vymaže aj všetky nastavenia. Adaptér WLAN budete musieť nastaviť znova podľa svojich preferencií.

Nastavenia, ktoré sa resetujú:
Pripojenie domácej siete (nastavenia siete WLAN).
Informácie o konte Out-of-Home.
Kód detského zámku.
Časovače (vrátane funkcie časovača a ovládania spotreby ).1
Údaje o spotrebe energie. 1
Názov jednotky aikona.

Adaptér môžete resetovať na výrobné nastavenia podľa nasledujúcich pokynov:

Na adaptéri WLAN:
Súčasne stlačte tlačidlá „Setup“ a „Mode“, pokým nebudú všetky LED blikať.
Obe tlačidlá uvoľnite.
Krátko stlačte tlačidlo „Setup“ (všetky LED začnú rýchlo blikať).
Počkajte, pokým nebude LED „Power“ trvalo svietiť. Adaptér sa úspešne resetoval.
Po vyššie uvedenom postupe môžete znova pristúpiť k nastaveniam adaptéra WLAN s vašim smartfónom a nastaviť nový kód detského zámku.

1 Len keď jednotka podporuje túto funkciu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?