Skip to main content

Z klimatizačnej jednotky počuť zvuk tečúcej vody.

Zvuk tečúcej vody vytvára chladivo, ktoré tečie vnútri výmenníka klimatizačnej jednotky.
Tento zvuk sa zvyčajne vytvára pri vykurovaní či pri aktivácii funkcie rozmrazovania vonkajšej jednotky .

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?