Skip to main content

Prečo sa teplota v miestnosti, zobrazená online ovládačom Daikin, líši od nastavenej teploty, aj keď sa už dosiahla nastavená teplota v miestnosti?

Je to normálna reakcia jednotky.

Teplota zobrazená online ovládačom Daikin je teplota zistená snímačom teploty v miestnosti, ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke. Táto teplota sa môže líšiť od skutočnej priemernej teploty v miestnosti kvôli viacerým efektom. Podľa prírodných zákonov napríklad horúci vzduch stúpa vyššie, takže horné vrstvy vzduchu v miestnosti budú teplejšie než priemerná teplota. Rozdiel v teplote závisí od veľkosti miestnosti a jej tepelných strát, polohy inštalácie jednotky v miestnosti, jej vzdialenosti k stropu a nastavení rýchlosti ventilátora.

Riadiaca logika jednotky je určená na kompenzáciu týchto efektov. Reguluje priemernú teplotu v miestnosti a udržuje ju čo najviac pri teplote nastavenej používateľom.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?