Skip to main content

Svoj adaptér siete LAN som nakonfiguroval správne na fungovanie funkcie Out-of-Home, ale po určitom čase (15 alebo viac minút) sú jednotky označené ako offline a diaľkové ovládanie je blokované.

Uistite sa, že dátum a čas používateľského rozhrania jednotky Daikin Altherma sa nelíšia o viac než 15 minút od dátumu a času v smartfóne, ktorý ovláda funkciu Out-of-Home. Ak sa dátum a čas líšia o viac než 15 minút, aplikácia označí jednotky ako offline.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?