Skip to main content

Studený prievan

Studený prievan sa niekedy spája s klimatizáciou a samozrejme to môže  byť spôsobené nesprávne umiestnenými klimatizačnými systémami alebo nárazovým púšťaním jednotky, kedy sa jednotka vysokým výkonom snaží o čo najrýchlejšie vychladenie miestnosti. Pravdepodobný účinok na osoby vyplývajúci z umiestnenia vnútornej jednotky a vyfukovania vzduchu sa preto musí vždy pri návrhu dôkladne zvážiť. Okrem polohy jednotky má vplyv aj typ vnútornej jednotky. Na výber je viac typov (napr. nástenné, kazetové, kanálové, podstropné, parapetné...).

Dôležitá je aj výška stropu. Výrobcovia klimatizačných zariadení vo všeobecnosti predpokladajú pre použitie klimatizácie  optimálnu výšku stropu medzi 2,70 až 3,50 m. Chladný vyfukovaný vzduch s teplotou asi 16°C prichádzajúci z tejto výšky sa môže pred dosiahnutím úrovne pobytu osôb zmiešať s teplejším vzduchom v miestnosti, čím sa eliminuje akýkoľvek pocit chladu alebo prievanu.

Je zrejmé, že umiestnenie jednotky, ako aj výška a tvar stropu, majú hlavný vplyv na prítomnosť alebo neprítomnosť prievanu. Na vysvetlenie toho je potrebné uviesť pár viet o vlastnostiach chladného vzduchu. Pred klesnutím má chladný vzduch tendenciu na chvíľu „uviaznuť“ pri strope. Je to známe ako efekt „coanda“, ktorý pomáha zmiešať studený a okolitý vzduch pred padnutím do pobytovej časti miestnosti.

Aj napriek tomu je možné pri riešeniach, ktoré nespĺňajú tento všeobecný štandard, dosiahnuť relatívne kvalitný klimatizačný systém vhodným nastavením horizontálneho a vertikálneho smerovania výfuku vzduchu (ručne alebo automaticky pomocou snímača na jednotke, ktorý sleduje pohyb osôb v miestnosti), alebo použitím jednotiek podporujúcich 3D prúdenie vzduchu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?