Skip to main content

V režime odvlhčovania riadenom mikropočítačom funguje ventilátor vnútornej jednotky pri nízkych otáčkach na jednu minútu aj keď vonkajšia jednotka (kompresor) nepracuje.

Monitorovacia funkcia vynucuje prevádzku ventilátora vnútornej jednotky na jednu minútu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?