Skip to main content

Pri zmene prevádzkového režimu sa mení aj poloha lamely vyfukovania vzduchu

Regulácia lamiel mení ich polohu v závislosti od prevádzkového režimu, chladenia alebo vykurovania.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?