Skip to main content

Pri prvom spustení aplikácie Daikin Online Control Heating v smartfóne so systémom Android sa mi zobrazí chybové hlásenie „Mismatch of CPU Architecture“ (Nesúlad architektúry CPU).

V zriedkavých prípadoch je potrebná ďalšia runtime aplikácia (crosswalk) na spustenie aplikácie Daikin Online Control Heating. Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, nainštalujte si aplikáciu crosswalk Project Runtime, následne vynúťte zatvorenie aplikácie Daikin Online Control Heating a znova ju spustite.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?