Skip to main content

Prevádzka klimatizačnej jednotky sa zastavila (kontrolka prevádzky bliká).

Skontrolujte, či sú vzduchové filtre čisté.
Uistite sa tiež, že prívody a vývody vzduchu na vnútornej aj vonkajšej jednotke neblokujú žiadne predmety.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?