Skip to main content

Prečo nie je môj časovač ohrevu teplej pitnej vody viac aktívny, keď zruším časovač vykurovania?

Je to v prípade, ak je vybraný plán ohrevu teplej pitnej vody nastavený na možnosť Predefined schedule 3 (Dopredu definovaný plán 3). Keďže v tomto prípade je plán ohrevu teplej pitnej vody založený na pláne vykurovania, plán sa vypne, ak sa deaktivuje plán vykurovania. Kvôli zmene prevádzkového režimu vykurovania sa plán vykurovania vypne. V prípade, že takúto reakciu nechcete, použite dopredu definovaný plán 1 alebo 2.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?