Skip to main content

Prečo je po vypnutí funkcie ohrevu teplej pitnej vody vypnuté napájanie môjho kotla na teplú pitnú vodu?

Funkcia ohrevu teplej pitnej vody sa vypne vypnutím jednotky teplej pitnej vody kotla. V prípade regulácie teplej pitnej vody v aplikácii sú funkcie napájania a prevádzkového režimu prepojené. Pri vypnutí funkcie ohrevu teplej pitnej vody, môžete túto funkciu znova aktivovať tlačidlom napájania.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?